Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

О компанији

Компанија

О компанији

ГасТех“ д.о.о. – водећи у технологији за примену природног и течног нафтног гаса у региону. Производни програм, производи и услуге ГасТех-а су одраз високе стручности и дугогодишњег искуства у развоју и производњи опреме и постројења за природни гас, пропан-бутан (течни нафтни гас), компримовани природни гас, мешани гас, као и осталих техничких гасова.

Квалитет и поузданост производа омогућен је употребом савремених технологија у конструисању, пројектовању, производњи, контролисању и испитивању, тако да освојена широка лепеза производа потпуно задовољава критеријуме домаћих и страних стандарда.

Осим производње гасне опреме, ГасТех се доказао и у инжењеринг пословима (пројектовање, извођење, одржавање и др).

производња гасне опреме 0
Инжењеринг 0
Пројектовање 0
Лабораторија 0
Сервис 0
170 170

Број

Запослених

20 20

ГОДИНА

Искуства

50 50

Атеста, признања и

Сертификата