icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

О компанији

Компанија

О компанији

ГасТех“ д.о.о. – водећи у технологији за примену природног и течног нафтног гаса у региону. Производни програм, производи и услуге ГасТех-а су одраз високе стручности и дугогодишњег искуства у развоју и производњи опреме и постројења за природни гас, пропан-бутан (течни нафтни гас), компримовани природни гас, мешани гас, као и осталих техничких гасова.

Квалитет и поузданост производа омогућен је употребом савремених технологија у конструисању, пројектовању, производњи, контролисању и испитивању, тако да освојена широка лепеза производа потпуно задовољава критеријуме домаћих и страних стандарда.

Осим производње гасне опреме, ГасТех се доказао и у инжењеринг пословима (пројектовање, извођење, одржавање и др).

производња гасне опреме 0
Инжењеринг 0
Пројектовање 0
Лабораторија 0
Сервис 0
170 170

Број

Запослених

20 20

ГОДИНА

Искуства

50 50

Атеста, признања и

Сертификата