Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Производни погон

ПРОИЗВОДСТВО

Гасна опрема

Производња

Производни програм, производи и услуге ГасТех-а су одраз високе стручности и дугогодишњег искуства у развоју и производњи опреме и постројења за природни гас, пропан-бутан (течни нафтни гас), компримовани природни гас, мешани гас, као и осталих техничких гасова. У оквиру компаније врши се затворен процес проиозводње што омогућава конкуретну цену и висок ниво квалитета производа

ГАСНА ОПРЕМА

Квалитет

Квалитет и поузданост производа омогућен је употребом савремених технологија у конструисању, пројектовању, производњи, контролисању и испитивању, тако да освојена широка лепеза производа потпуно задовољава критеријуме домаћих и страних стандарда. Осим производње гасне опреме, ГасТех се доказао и у инжењеринг пословима (пројектовање, извођење, одржавање и др).

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HAAS SТ-10

Управљачка јединица: HAAS ST10
Година израде: 2012.
Максимални пречник обраде: 356 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 200 [mm]
Ход по X-оси: 200 [mm]
Ход по Z-оси: 470 [mm]
Дужина стругања: 356 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 44 [mm]
Главни погон (40% | 100% ДР): 11,2 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 6000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 30,5 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30,5 [m/min]
Систем алата: VDI
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 44 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 12,5 | 13,6 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 4000|4500 [min-1]

 

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - МОRI SЕIКI NL2500/1250

Управљачка јединица: MITCHUBISHI SNC 700
Година израде: 2004.
Максимални пречник обраде: 356 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 275 [mm]
Ход по X-оси: 260 [mm]
Ход по Z-оси: 1345 [mm]
Дужина стругања: 1298 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 73 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 30 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 6000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 30 | 30 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30 | 30 [m/min]
Систем алата: NL
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 91 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 5,5 | 3,7 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 6000 [min-1]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МC-25

Управљачка јединица: SINUMERIK 840D
Година израде: 1999.
Уздужно кретање: X 800 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 800 [mm]
Брзи ходови (X, Y i Z): 60 [m/min]
B-оса: 360 000 x 0,001°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 2
Прихват алата: HSK 63
Максимални број обртаја: 16 000 °/min
Главни погон вретена: 30 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 80 алата
Систем хлађења: Кроз вретениште до 70 [бар]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МCS-H 250

Управљачка јединица: UNI-PRO 90
Година израде: 1997.
Уздужно кретање: X 800 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 970 [mm]
Брзи ходови (X, Y i Z): 24 [m/min]
B-оса: 360 x 1°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 6
Прихват алата: SK 50
Максимални број обртаја: 6000 °/min
Главни погон вретена: 36 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 108 алата
Систем хлађења: кроз вретениште до 50 [бар]

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - МОNFORC DNC5 - DUAL

Управљачка јединица: SIEMENS 840C
Година израде: 1997.
Максимални пречник обраде: ø520 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: ø390 [mm]
Ход по X-оси (обе стране): 260 [mm]
Ход по Z-оси (обе стране): 600 [mm]
Дужина стругања: 1 460 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 82 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 18 | 18 [kW]
Опсег броја обртаја вретена (обе стране): 16 – 3 000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси (обе стране): 12 | 12 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси (обе стране): 15 | 15 [m/min]
Систем алата (обе стране): DIN 69880
Број алата у револверу (обе стране): 12
Отвор вретеништа: 85 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 5,8 | 8,8 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 3 000 | 3 000 [min-1]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МCH 280

Управљачка јединица: SINUMERIK 840D
Година израде: 2003.
Уздужно кретање: X 1 000 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 800 [mm]
Брзи ходови (X, Y и Z): 60 [m/min]
B-оса: 360×1°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 2
Прихват алата: SK 50
Максимални број обртаја: 6 000 °/min
Главни погон вретена: 30 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 100 алата
Систем хлађења: кроз вретениште 50 [бар]

СТРУГАРСКА ОБРАДНА ЦЕНТРА - МОNFORTS RNC 400

Управљачка јединица: FANUC 21i
Година израде: 2006. i 2008.
Максимални пречник обраде: 420 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 280 [mm]
Ход по X-оси: 250 [mm]
Ход по Z-оси: 620 [mm]
Дужина стругања: 600 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 65-85 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 30 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 16-4000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 24 | 24 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30 | 24 [m/min]
Систем алата: DIN 69880
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 90 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица: (25% DR) 12,5 | 13,6 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 4000 | 4500 [min-1]
ЛАГЕР СПРЕМАН ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

У сваком моменту "ГасТех" има спремне делове и готове производе за дистрибуцију.