icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Производни погон

ПРОИЗВОДСТВО

Гасна опрема

Производња

Производни програм, производи и услуге ГасТех-а су одраз високе стручности и дугогодишњег искуства у развоју и производњи опреме и постројења за природни гас, пропан-бутан (течни нафтни гас), компримовани природни гас, мешани гас, као и осталих техничких гасова. У оквиру компаније врши се затворен процес проиозводње што омогућава конкуретну цену и висок ниво квалитета производа

ГАСНА ОПРЕМА

Квалитет

Квалитет и поузданост производа омогућен је употребом савремених технологија у конструисању, пројектовању, производњи, контролисању и испитивању, тако да освојена широка лепеза производа потпуно задовољава критеријуме домаћих и страних стандарда. Осим производње гасне опреме, ГасТех се доказао и у инжењеринг пословима (пројектовање, извођење, одржавање и др).

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HAAS SТ-10

Управљачка јединица: HAAS ST10
Година израде: 2012.
Максимални пречник обраде: 356 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 200 [mm]
Ход по X-оси: 200 [mm]
Ход по Z-оси: 470 [mm]
Дужина стругања: 356 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 44 [mm]
Главни погон (40% | 100% ДР): 11,2 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 6000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 30,5 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30,5 [m/min]
Систем алата: VDI
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 44 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 12,5 | 13,6 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 4000|4500 [min-1]

 

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - МОRI SЕIКI NL2500/1250

Управљачка јединица: MITCHUBISHI SNC 700
Година израде: 2004.
Максимални пречник обраде: 356 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 275 [mm]
Ход по X-оси: 260 [mm]
Ход по Z-оси: 1345 [mm]
Дужина стругања: 1298 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 73 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 30 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 6000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 30 | 30 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30 | 30 [m/min]
Систем алата: NL
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 91 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 5,5 | 3,7 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 6000 [min-1]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МC-25

Управљачка јединица: SINUMERIK 840D
Година израде: 1999.
Уздужно кретање: X 800 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 800 [mm]
Брзи ходови (X, Y i Z): 60 [m/min]
B-оса: 360 000 x 0,001°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 2
Прихват алата: HSK 63
Максимални број обртаја: 16 000 °/min
Главни погон вретена: 30 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 80 алата
Систем хлађења: Кроз вретениште до 70 [бар]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МCS-H 250

Управљачка јединица: UNI-PRO 90
Година израде: 1997.
Уздужно кретање: X 800 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 970 [mm]
Брзи ходови (X, Y i Z): 24 [m/min]
B-оса: 360 x 1°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 6
Прихват алата: SK 50
Максимални број обртаја: 6000 °/min
Главни погон вретена: 36 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 108 алата
Систем хлађења: кроз вретениште до 50 [бар]

СТРУГАРСКИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - МОNFORC DNC5 - DUAL

Управљачка јединица: SIEMENS 840C
Година израде: 1997.
Максимални пречник обраде: ø520 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: ø390 [mm]
Ход по X-оси (обе стране): 260 [mm]
Ход по Z-оси (обе стране): 600 [mm]
Дужина стругања: 1 460 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 82 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 18 | 18 [kW]
Опсег броја обртаја вретена (обе стране): 16 – 3 000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси (обе стране): 12 | 12 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси (обе стране): 15 | 15 [m/min]
Систем алата (обе стране): DIN 69880
Број алата у револверу (обе стране): 12
Отвор вретеништа: 85 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица (25% DR): 5,8 | 8,8 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 3 000 | 3 000 [min-1]

ХОРИЗОНТАЛНИ ОБРАДНИ ЦЕНТАР - HELLER МCH 280

Управљачка јединица: SINUMERIK 840D
Година израде: 2003.
Уздужно кретање: X 1 000 [mm]
Вертикално кретање: Y 800 [mm]
Попречно кретање: Z 800 [mm]
Брзи ходови (X, Y и Z): 60 [m/min]
B-оса: 360×1°
Димензија палета: 500×630 [mm]
Број палета: 2
Прихват алата: SK 50
Максимални број обртаја: 6 000 °/min
Главни погон вретена: 30 [kW] pri 40% ED
Магацин алата: 100 алата
Систем хлађења: кроз вретениште 50 [бар]

СТРУГАРСКА ОБРАДНА ЦЕНТРА - МОNFORTS RNC 400

Управљачка јединица: FANUC 21i
Година израде: 2006. i 2008.
Максимални пречник обраде: 420 [mm]
Максимални пречник обратка преко клизача: 280 [mm]
Ход по X-оси: 250 [mm]
Ход по Z-оси: 620 [mm]
Дужина стругања: 600 [mm]
Максимални капацитет вретеништа: 65-85 [mm]
Главни погон (40% | 100% DR): 30 | 30 [kW]
Опсег броја обртаја вретена: 16-4000 [mm-1]
Брзина кретања по X-оси: 24 | 24 [m/min]
Брзина кретања по Z-оси: 30 | 24 [m/min]
Систем алата: DIN 69880
Број алата у револверу: 12
Отвор вретеништа: 90 [mm]
Број погоњених станица: 12
Максимални погон станица: (25% DR) 12,5 | 13,6 [kW]
Максимални број обртаја гоњених алата: 4000 | 4500 [min-1]
ЛАГЕР СПРЕМАН ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ

У сваком моменту "ГасТех" има спремне делове и готове производе за дистрибуцију.