icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња два вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П -Противломни вентили- Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К Блокадни вентили гаса за заштиту система грејања гаса и нафте Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К су намењени за заштиту затворених система грејања природног гаса, нафте и осталих енергетских и техничких флуида, који су под вишим

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ -Блокадни вентил за високи притисак- Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ  представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска

Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења) излазног притиска у односу на

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Сигурносно прекидни вентили тип 232 Блокадни вентил за ниски - средњи притисак тип 232 Сигурносно прекидни вентили тип 232 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Блокадни вентил за ниски притисак - Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког или прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса).  Управљање пилотом,

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС -сигурносно испусни л преструјни вентили директни - опружни Сигурносни испусни вентил тип 219-МС је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси