icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К

Блокадни вентили гаса за заштиту система грејања гаса и нафте

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К су намењени за заштиту затворених система грејања природног гаса, нафте и осталих енергетских и техничких флуида, који су под вишим притиском у односу на притисак у инсталацији грејног флуида. Вентили аутоматски затварају доводни и одводни вод грејног флуида догрејача гаса у случају квара на догрејачу и продора загреваног уинсталацију грејног флуида. Вентил тип: 236-К се израђује са могућношћу затварања главног седишта са обе стране (са доње постоји печурка са заптивачем и вретено). На крају вретена је окретач за ручно затварање, па ова изведба функциони{е и као ручни запорни вентил. Изведба вентила тип: 236 нема ту могућност, већ захтева угрдњу засебног запорног вентила. Температурно подручје рада је (-20 ÷ +100) °Ц, а по захтеву и (-60 ÷ +100) °Ц.

ОПИС РАДА

Сигнал притиска грејног флуида (у инсталацији) се кроз канал (К) доводи до сигурносног вентила (који је у нормалном раду затворен). Уколико дође до повишења притиска и он достигне унапред задату вредност притиска активирања, тада савлада силу опруге изнад мембране и отвори вентил. Флуид излази кроз седиште сигурносног вентила и празни комору спроводника. На тај начин се ствара разлика притисака изнад и испод главе трна у цилиндру спроводника и долази до померања трна који повлачи затварач и тако прекида ток грејног флуида кроз вентил. Сила притиска флуида (на улазу) додатно притиска затварач. Да би се вентил поново активирао, потребно је да дође до снижења притиска на улазу блокадног вентила и на тај начин изједначе притисци изнад и спод главе трна, тако да опруга подиже затварач и отвара блокадни вентил. На улазном и излазном делу сваког вентила уграђени су манометри, због могућности очитавања притиска. Блокадни вентил тип: 236-К поседује могућност ручног затварања са доње стране, помоћу окретача.

Детаљну спецификацију погледајте овде.

Gasteh.pro