Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX – регулатори притиска са пилотом, за високе притиске

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, ваздуха, азота и осталих техничких гасова. Улазни притисак се преко пред-пилот рагулатора доводи до пилот регулатора у коме, заједно са излазним притиском, формира управљачки притисак.
Регулатор се изводи и са интегрисаним пригушивачем буке. Конструкција регулатора омогућава једноставну демонтажу са линије гасовода (демонтажом адаптера), олакшано сервисирање и преглед критичних елемената као и флексибилност у погледу промене величине излазне прирубнице.
Аксијални регулатор притиска у основној варијанти тип: 146-АX је у случају отказа, односно оштећења мембране, затворен. Намењен је за хоризонталну и вертикалну уградњу. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста.
Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер.

Опис рада

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX у почетном стању када у инсталацији нема гаса, налази се у затвореном положају тј. затварач под дејством силе опруге затвара седиште регулатора. Пуштањем гаса у инсталацију, он се преко импулсног вода доводи до пред-пилота и пилот регулатора у коме се успоставља међусобни однос његових извршних органа према подешеној вредности излазног притиска. На основу тога настаје управљачки притисак који се доводи у горњу комору мембране и затим преструјава преко пригушнице у доњу комору мембране. Приликом преструјавања кроз пригушницу долази до пада притиска у доњој комори за Δп, затим сила проузрокована разликом притисака гура мембрански склоп на доле који преко покретног клипа гура точкић који преко полуга и окретних осовиница контролисано помера затварачи затим отвара регулатор. Покретни клип и точкић нису физички везани, односно покретни клип преноси кретање преко додирне линије.
У случају оштећења заптивних елемената на затварачу и покретном клипу, притисак пуни комору између кућишта регулатора и коморе мембране. Притисак савлађује опругу и помера осовиницу која сигнализира (детектује) пораст притиска. Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је у отказу затворен. У случају пуцања мембране, притисци испод и изнад мембране се изједначавају, тако да опруга гура затварач на седиште регулатора и на тај начин затвара регулатор.
Да би се спречила могућност евентуалног смрзавања предпилота (поготово у почетном раду) предвиђено је његово грејање топлом водом 90/70°Ц. На кућишту пред-пилота постоје навојни отвори који омогућавају прикључење импулсних цеви повезаних са инсталацијом за догревање гаса (где циркулише топла вода). Могућност грејања пред-пилота је предвиђена као стандардна опција, али није обавезна њена примена.

Спецификације:

Упутство: