icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Gas-pressure-regulators-146-AX

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX – регулатори притиска са пилотом, за високе притиске

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, ваздуха, азота и осталих техничких гасова. Улазни притисак се преко пред-пилот рагулатора доводи до пилот регулатора у коме, заједно са излазним притиском, формира управљачки притисак.
Регулатор се изводи и са интегрисаним пригушивачем буке. Конструкција регулатора омогућава једноставну демонтажу са линије гасовода (демонтажом адаптера), олакшано сервисирање и преглед критичних елемената као и флексибилност у погледу промене величине излазне прирубнице.
Аксијални регулатор притиска у основној варијанти тип: 146-АX је у случају отказа, односно оштећења мембране, затворен. Намењен је за хоризонталну и вертикалну уградњу. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста.
Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер.

Опис рада

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX у почетном стању када у инсталацији нема гаса, налази се у затвореном положају тј. затварач под дејством силе опруге затвара седиште регулатора. Пуштањем гаса у инсталацију, он се преко импулсног вода доводи до пред-пилота и пилот регулатора у коме се успоставља међусобни однос његових извршних органа према подешеној вредности излазног притиска. На основу тога настаје управљачки притисак који се доводи у горњу комору мембране и затим преструјава преко пригушнице у доњу комору мембране. Приликом преструјавања кроз пригушницу долази до пада притиска у доњој комори за Δп, затим сила проузрокована разликом притисака гура мембрански склоп на доле који преко покретног клипа гура точкић који преко полуга и окретних осовиница контролисано помера затварачи затим отвара регулатор. Покретни клип и точкић нису физички везани, односно покретни клип преноси кретање преко додирне линије.
У случају оштећења заптивних елемената на затварачу и покретном клипу, притисак пуни комору између кућишта регулатора и коморе мембране. Притисак савлађује опругу и помера осовиницу која сигнализира (детектује) пораст притиска. Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је у отказу затворен. У случају пуцања мембране, притисци испод и изнад мембране се изједначавају, тако да опруга гура затварач на седиште регулатора и на тај начин затвара регулатор.
Да би се спречила могућност евентуалног смрзавања предпилота (поготово у почетном раду) предвиђено је његово грејање топлом водом 90/70°Ц. На кућишту пред-пилота постоје навојни отвори који омогућавају прикључење импулсних цеви повезаних са инсталацијом за догревање гаса (где циркулише топла вода). Могућност грејања пред-пилота је предвиђена као стандардна опција, али није обавезна њена примена.

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав