Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор притиска тип 139 БВ 

Регулатори притиска (монитор регулација) – Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност излазног притиска ( P2 ) у оквиру регулационе групе ( РГ), независно од промене улазног притиска ( P1 ) и протока. Преко импулсног вода ( V1 ) доводи се гас притиска ( P2 ) до прикључка на пилоту и регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод ( V2 ) служи да гас (притиска P2) доведе до прикљуна блокадном механизму и да при његовом порасту до п активира блокадни механизам. бл Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 139-БВ. Према захтеву купца испору~ује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска са давачем положаја отворености, односно затворености. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме угра|ивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно . Уграђује се у хоризонталном и вертикалном положају.

Комплетну спецификацију погледајте овде.

Gasteh.com