icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска (монитор регулација) - Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност излазног притиска ( P2 ) у оквиру регулационе групе ( РГ), независно од промене улазног притиска ( P1 ) и протока. Преко импулсног вода ( V1 ) доводи се гас притиска ( P2 ) до прикључка на пилоту и регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод ( V2 ) служи да гас (притиска P2) доведе до прикљуна блокадном механизму и да при његовом порасту до п активира блокадни механизам. бл Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 139-БВ. Према захтеву купца испору~ује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска са давачем положаја отворености, односно затворености. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме угра|ивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно . Уграђује се у хоризонталном и вертикалном положају.

 

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав