icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња два вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Уређај за два вентила сигурности омогућавају уградњу два вентила сигурности (навојних или прирубничких прикључака). Монтира се на постројење прирубничком везом. Основна функција прекретног уређаја може извршити затварање једног вентила сигурности, које омогућава: демонтажу, поправку, баждарење и поновну монтажу другог вентила сигурности.

ОПИС РАДА

У нормалном раду, затварач прекретног уређаја се налази у положају као на цртежу. У случају прекорачења притиска у резервоару (или другом постројењу) реагују оба вентила сигурности (јер су подешени на исту вредност притиска отварања). Уколико дође до квара једног од вентила сигурности (нпр. левог) поступак је следећи:
– одвити поклопац,
– завијати вретено (у смеру казаљке на сату), све док заптивач затварача не налегне на седиште дизне,
– одвити одушни вентил, да би се извршило испуштање флуида из леве коморе прекретног уређаја (на овај начин истовремено се проверава и непропусност једне стране уређаја),
– завити одушни вентил,
– одвити (или демонтирати) неисправан вентил сигурности и извршити на њему потребне интервенције,
– монтирати исправан вентил сигурности, вратити вретено (са затварачем) у почетни положај.
За случај квара другог вентила сигурности (десног), поступак је истоветан с тим што се све наведене радње врше са супротне стране.
Уз прекретни уређај испоручује се и кључ (који служи за одвијање / завијање вретена).

Уређај се израђује и са другим навојним или прирубничким прикључцима, по захтеву купца. Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

Детаљније погледајте овде.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: