icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС -сигурносно испусни л преструјни вентили директни – опружни

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска.

Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на пројектовану вредност.
У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно затварач преко заптивача належе на седиште. Опруга својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на доњу старну затварача и тако вентил држи у затвореном положају. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сабија се опруга и тако отвара седиште.
Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог. Тада сила опруге поново потискује затварач и затвара вентил сигурности. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге, чиме се мења сила опруге. После извршеног подешавања положаја притезача опруге се осигурава пломбирањем.

Спецификације:

Упутство: