Сигурносно прекидни вентили тип 238

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П -Противломни вентили- Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили за ограничавање прекомерног протока. Највише се користе на инсталацијама пропан-бутан-а (макс. радни притисак…

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К Блокадни вентили гаса за заштиту система грејања гаса и нафте Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К су намењени за заштиту затворених система грејања природног гаса, нафте и осталих енергетских и техничких флуида, који су под вишим притиском у односу на притисак у инсталацији грејног флуида. Вентили аутоматски затварају доводни…

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ -Блокадни вентил за високи притисак-   Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из…

Sigurnosno prekidni ventili tip 234, Сигурносно блокадни вентил тип 234, Предохранительный запорный клапан тип 234-BV

Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV

Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV Сигурносно блокадни вентил тип 234-BV је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења) излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из разлога сигурности може се…

Сигурносно прекидни вентили тип 232

Сигурносно прекидни вентили тип 232 Блокадни вентил за ниски – средњи притисак тип 232 Сигурносно прекидни вентили тип 232 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког и прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају пораста (или снижења) улазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а…

Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни

Блокадни вентил за ниски притисак – Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни Сигурносно прекидни вентили тип 231-БВ блокадни је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког или прениског притиска. На инсталацију се уграђује испред регулатора притиска. Активира се у случају снижења улазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а…