icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно прекидни вентили тип 238

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П

-Противломни вентили-

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили за ограничавање прекомерног протока. Највише се користе на инсталацијама пропан-бутан-а (макс. радни притисак је 16,7 бар).

ОПИС РАДА: Када на цевоводу ( на коме се налази и противломни вентил) нема никаквих поремећаја, флуид несметано пролази кроз вентил. Опруга одговарајућом силом држи печурку у отвореном положају у односу на седиште. Флуид пролази кроз отворе (који се налазе између печурке и седишта) и задовољава капацитет за који је предвиђен.

ЗАТВАРАЊЕ(БЛОКИРАЊЕ) ПРОТИВЛОМНОГ ВЕНТИЛА

Уколико у цевоводу (низводно од уграђеног вентила) дође до наглог пада притиска (услед лома цеви или сл.), тада због знатно повећане брзине струјања флуида између печурке и седишта вентила, настане разлика притиска који делују на печурку и формира се сила која савлађује силу опруге и затвара вентил. На тај начин спречава неконтролисано истицање флуида у атмосферу и штите делови постројења, који се налазе “низводно” од вентила у инсталацији. Осим што се овим спречава штетно и опасно истицање флуида из инсталације, омогућује се и брза и ефикасна поправка или замена оштећеног цевовода.

ОТВАРАЊЕ (ДЕБЛОКИРАЊЕ) ПРЕЛОМНОГ ВЕНТИЛА

Када се поправи оштећени цевовод и непропусно споје његови делови, кроз отвор (а) кјои се налази на печурки вентила, флуид полако пролази. После извесног времена, долази до изједначавања притисака испред и иза противломног вентила, тако да се у одређеном тренутку активира опруга и аутоматски одваја печурку од седишта, а тим отвара вентил.

На тај начин се поново успоставља несметани проток флуида кроз цевовод.

УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ: Уградња противломних вентила на цевоводне системе, се остварује као сендвич изведба између прирубнице (тип:238-С), навојном везом (тип:238-Н) или прирубничком (тип:238-П) и то у хоризонталном и вертикалном или косом положају.

Мера називног отвора противломног вентила мора бити иста (или мања) у односу на називни отвор цедвовода (односно дела постројења) где се тај вентил уграђује.

Смер струјања противломног вентила (као и затварања тј.блокирања) мора на кућишту бити видно означен стрелицом.

Сви делови вентила (кућиште, седиште, опруга, завртањ и др.)галвански се заштићују цинковањем, или су израђени од нерђајућих материјала(печурка).

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: