Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно прекидни вентили тип 238

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П

-Противломни вентили-

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили за ограничавање прекомерног протока. Највише се користе на инсталацијама пропан-бутан-а (макс. радни притисак је 16,7 бар).

ОПИС РАДА: Када на цевоводу ( на коме се налази и противломни вентил) нема никаквих поремећаја, флуид несметано пролази кроз вентил. Опруга одговарајућом силом држи печурку у отвореном положају у односу на седиште. Флуид пролази кроз отворе (који се налазе између печурке и седишта) и задовољава капацитет за који је предвиђен.

ЗАТВАРАЊЕ(БЛОКИРАЊЕ) ПРОТИВЛОМНОГ ВЕНТИЛА

Уколико у цевоводу (низводно од уграђеног вентила) дође до наглог пада притиска (услед лома цеви или сл.), тада због знатно повећане брзине струјања флуида између печурке и седишта вентила, настане разлика притиска који делују на печурку и формира се сила која савлађује силу опруге и затвара вентил. На тај начин спречава неконтролисано истицање флуида у атмосферу и штите делови постројења, који се налазе „низводно“ од вентила у инсталацији. Осим што се овим спречава штетно и опасно истицање флуида из инсталације, омогућује се и брза и ефикасна поправка или замена оштећеног цевовода.

ОТВАРАЊЕ (ДЕБЛОКИРАЊЕ) ПРЕЛОМНОГ ВЕНТИЛА

Када се поправи оштећени цевовод и непропусно споје његови делови, кроз отвор (а) кјои се налази на печурки вентила, флуид полако пролази. После извесног времена, долази до изједначавања притисака испред и иза противломног вентила, тако да се у одређеном тренутку активира опруга и аутоматски одваја печурку од седишта, а тим отвара вентил.

На тај начин се поново успоставља несметани проток флуида кроз цевовод.

УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ: Уградња противломних вентила на цевоводне системе, се остварује као сендвич изведба између прирубнице (тип:238-С), навојном везом (тип:238-Н) или прирубничком (тип:238-П) и то у хоризонталном и вертикалном или косом положају.

Мера називног отвора противломног вентила мора бити иста (или мања) у односу на називни отвор цедвовода (односно дела постројења) где се тај вентил уграђује.

Смер струјања противломног вентила (као и затварања тј.блокирања) мора на кућишту бити видно означен стрелицом.

Сви делови вентила (кућиште, седиште, опруга, завртањ и др.)галвански се заштићују цинковањем, или су израђени од нерђајућих материјала(печурка).

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: