Угаона млазница

Угаона млазница и равна млазница тип 911УМ-912РМ

Угаона млазница и равна млазница тип 911УМ-912РМ – мазалице за воду Угаона млазница за воду служи за стварање водене завесе, код појаве пожара и за хлађење код директног утицаја сунчевих зрака. Угао распршивања дизни је од 90° до 160°. Млазнице за воду имају широку примену, а најчешће се користе: за хлађење индустријских постројења и постројења…

Термостат тип 821

Термостат тип 821 Термостат тип 821 је противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивној атмосфери гасова. Термостат регулише температуру грејног медијума за пренос топлоте у електричним испаривачима, правовременим укључивањем и искључивањем електричног грејача и то посредно дајуђи сигнал на релеј. Тако|е управља електромагнетним вентилима у електричним испаривачима , тако што вентил држи отвореним (под…

Električni grejači tip 811 i 812

Електрични грејачи тип 811-812

Електрични грејачи тип 811 и 812 – Еx изведба Електрични грејачи тип 811 и 812 су противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивним атмосферама гасова. Грејачи претварају електричну енергију у топлотну енергију. Као претварачи енергије, грејачи имају 100% искоришћености, зато што се сва утрошена електрична енергија претвара у топлоту. Гејачи су израђени тако да…

Двоињекторски вентури мешач тип 751

Двоињекторски вентури мешач тип 751 Двоињекторски вентури мешач тип 751 користи се за добијање смеше парне фаз течног нафтног гаса (ТНГ) и ваздуха чије су карактеристике (Вобе индеџ)истоветне карактеристикима природног гаса, па се прелазак са једног на друго гориво одвија без поремећаја и без потребе за додатним подешавањем радног уређаја (горионици, котлови итд.) Оваква смеша…

Датчики уровня тип 624, Индикатори нивоа тип 624

Индикатори нивоа тип 624

Индикатори нивоа тип 624 са магнетним преносом Индикатори нивоа тип 624 са магнетним преносом се користе за уградњу на складишне цилиндричне резервоаре течног нафтног гаса (или других течних флуида) из разлога индикације нивоа флуида у њима. Уграђује се у надземне и подземне резервоаре на истоветан начин. Температурно подручје рада је (-20 ÷ +50) ˚Ц. Опис рада: Подизањем…

Шипкасти мерач нивоа течности тип 622

Шипкасти мерач нивоа течности тип 622 Шипкасти мерач нивоа течности тип 622 се користи за уградњу на складибне цилиндричне резервоаре течног нафтног гаса (или других течних флуида) из разлога мерења флуида у њима. Уграђује се у надземне и подземне резервоаре на истоветан начин. Температурно подручје рада је (-20 ÷ +50) ˚Ц. Опис рада На доњем…

Ротациони мерач нивоа течности тип 621

Ротациони мерач нивоа течности тип 621 за резервоаре и аутоцистерне Ротациони мерач нивоа течности тип 621 се користи за уградњу на хоризонталне стабилне (наџемне) резервоаре и аутоцистерне, а служи за мерење нивоа течности (најчешће пропан-бутана) у њима. Опремљен је мерном скалом за очитавање нивоа течне фазе (0÷100%). Опис рада Прво је потребно окренути рукохват у…

Diferencijalni manometar tip 616

Диференцијални манометар тип 616

Диференцијални манометар тип 616 – контролна опрема Диференцијални манометар тип 616 намењен је пре свега за мерење пада притиска на филтерима, процесним апаратима, вентилима и др. Може се користити и као индикатор протока у комбинацији са блендама и сондама, једноставан је по конструкцији, поуздан у раду и лако се одржава. По захтеву, манометар може бити…

Индикатор протока течности тип 611

Индикатор протока течности тип 611 Индикатор протока течности тип 611 се користи на постројењима и инсталацијама пропан-бутана, нафте и других течности, где је потребно визуелно установити да ли (течност) протиче кроз цевовод. Монтира се на цевовод прирубничком везому хоризонталном положају Опис рада Приликом протицања течности кућиште индикатора, она наилази на преграду. Течност савлађује преграду и…

Изолациона прирубница тип 514

Изолациона прирубница тип 514 Изолациона прирубница тип 514 служи да електрично (галвански) одвоји наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошћења атмосферских пражњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод наџемно, у хоризонталном или вертикалном положају.   УГРАДЊА При уградњи на цевовод, поставља се комплетна прирубница, тако…