icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Двоињекторски вентури мешач тип 751

Двоињекторски вентури мешач тип 751

Двоињекторски вентури мешач тип 751 користи се за добијање смеше парне фаз течног нафтног гаса (ТНГ) и ваздуха чије су карактеристике (Вобе индеџ)истоветне карактеристикима природног гаса, па се  прелазак са једног на друго гориво одвија без поремећаја и без потребе за додатним подешавањем радног уређаја (горионици, котлови итд.) Оваква смеша парне фазе течног нафтног гаса (ТНГ) и ваздуха назива се синтетички природни гас (СПГ).

Опис рада:

Двоињекторски вентури мешач ради на принципу вентуријевог ефекта односно редукције притиска проузроковане протицањем радног флуида кроз смањен попречни пресек цеви. Приликом уласка парне фазе ТНГ-а у мешач и њеног протицања кроз дизну првог степена долази до повећања кинетичке енергије струје гаса које прузрокује пад притиска и усисавање атмосферског ваздуха преко филтера за ваздух и неповратне клапне уграђене у мешач. Усисана количина ваздуха неопходна за стварање смеше жељених карактеристика меша се са парном фазом ТНГ-а унутар мешачке цеви, након чега се гасоводом доводе до потрошача. Управљање радом мешача врши се помоћу програмабилних логичких контролора (ПЛЦ) чија сложеност зависи од броја мешача односно захтеваног капацитета потрошача.

За сваку станицу испоручује се и одговарајући електрокомандни орман за праћење и управљање испаривачко мешачке станице и мешачке станице. Електрокомандни орман се поставља ван зоне опасности, а електро опрема унутар испаривачко мешачке станице и мешачке станице је у Екс изведби.

Приликом пуштања постројења у рад и сервисирања истог, сервисна служба ГасТех-а врши подешавање рада мешачке станице узимањем узорака и контролом О2 у мешаном гасу.

Спецификације:

Gasteh.pro

Двоињекторски вентури мешач