Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Диференцијални манометар тип 616

Диференцијални манометар тип 616 намењен је пре свега за мерење пада притиска на филтерима, процесним апаратима, вентилима и др. Може се користити и као индикатор протока у комбинацији са блендама и сондама, једноставан је по конструкцији, поуздан у раду и лако се одржава. По захтеву, манометар може бити опремљен са граничним електричним контактима за сигнализацију маx. и мин. диференцијалног притиска.

Опис рада

Диференцијални манометар тип 616 има два основна склопа, призматично, алуминијумско тело и показни инструмент. Дуж призматичног тела пролази цилиндрични отвор у који је смештен лако покретљиви клип на чије базе делују притисци из прикључака + и –, који се налазе на задњој страни тела. Клип се ослања на мерну опругу тако да му је померање пропорционално диференцијалном притиску. На клип је причвршћен магнет који је у спрези са магнетом на осовини сказаљке инструмента. Таквим начином уздужено кретање клипа је претворене у угаоно кретање сказаљке. Кретни систем инструмента није у контакту са флуидом. На горњем делу тела може бити уграђена славиница која омогућује безударно укључење манометра. Инструмент има поред индикаторске казаљке и „максималну“ казаљку која остаје на максимално постигнутом притиску. Манометар се прикључује на инсталацију са две цевне гране од Г1/4″, посредством одговарајућих славина. Захваљујући постојећој славиници нема потребе да се у инсталацију уграђује трећа славина за кратку везу улаза + и –. Када постоји захтев да се манометар уграђује у таблу исти ће бити испоручен са одговарајућим носачем на кулији инструмента. Манометар се у току употребе прља у зависности од запрљаности гаса којим се мери, што се очитава неравномерним показивањем инструмента, па се клип и цилиндар морају очистити неким неагресивним растварачем (акохол, бензин, детерџент…). Затим, потребно је подмазати клип и цилиндар танким филмом силиконске масти и вратити назад делове тако да клип клизи лако, без запињања и на крају подесити вијцима на крајевима цилиндра „нулу“ и „опсег“ показивања манометра. По захтеву купца са доње стране диференцијалног манометра се уграђује индуктивни давач који служи за детекцију положаја клипа („отворено“ – „ затворено“).

Спецификације: