icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Диференцијални манометар тип 616

Диференцијални манометар тип 616 намењен је пре свега за мерење пада притиска на филтерима, процесним апаратима, вентилима и др. Може се користити и као индикатор протока у комбинацији са блендама и сондама, једноставан је по конструкцији, поуздан у раду и лако се одржава. По захтеву, манометар може бити опремљен са граничним електричним контактима за сигнализацију маx. и мин. диференцијалног притиска.

Опис рада

Диференцијални манометар тип 616 има два основна склопа, призматично, алуминијумско тело и показни инструмент. Дуж призматичног тела пролази цилиндрични отвор у који је смештен лако покретљиви клип на чије базе делују притисци из прикључака + и –, који се налазе на задњој страни тела. Клип се ослања на мерну опругу тако да му је померање пропорционално диференцијалном притиску. На клип је причвршћен магнет који је у спрези са магнетом на осовини сказаљке инструмента. Таквим начином уздужено кретање клипа је претворене у угаоно кретање сказаљке. Кретни систем инструмента није у контакту са флуидом. На горњем делу тела може бити уграђена славиница која омогућује безударно укључење манометра. Инструмент има поред индикаторске казаљке и „максималну“ казаљку која остаје на максимално постигнутом притиску. Манометар се прикључује на инсталацију са две цевне гране од Г1/4″, посредством одговарајућих славина. Захваљујући постојећој славиници нема потребе да се у инсталацију уграђује трећа славина за кратку везу улаза + и –. Када постоји захтев да се манометар уграђује у таблу исти ће бити испоручен са одговарајућим носачем на кулији инструмента. Манометар се у току употребе прља у зависности од запрљаности гаса којим се мери, што се очитава неравномерним показивањем инструмента, па се клип и цилиндар морају очистити неким неагресивним растварачем (акохол, бензин, детерџент…). Затим, потребно је подмазати клип и цилиндар танким филмом силиконске масти и вратити назад делове тако да клип клизи лако, без запињања и на крају подесити вијцима на крајевима цилиндра „нулу“ и „опсег“ показивања манометра. По захтеву купца са доње стране диференцијалног манометра се уграђује индуктивни давач који служи за детекцију положаја клипа („отворено“ – „ затворено“).

Спецификације: