icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450 се користи за смањење буке на редукционим линијама гасних инсталација. Бука у гасним инсталацијама настаје првенствено повећањем брзине струјања гаса услед редукције притиска у регулаторима. Интензитет буке креће се у шроком спектру фреквенција, при чему се максимуми фреквенција крећу у опсегу од 1 до 8 кХз. Стандардно се изводи као прирубнички у ПН или АНСИ изведби. Стандардно се уграђује на излазну прирубницу регулатора притиска.

Врши се у три етапе:

1. пригушење проласком кроз отворе на усмеривачу,

2. пригушење опругама,

3. пригушење проласкомкроз смакнуте отворе на пригубним плочама.

 

Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

 

Спецификације:

Gasteh.pro