Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450 се користи за смањење буке на редукционим линијама гасних инсталација. Бука у гасним инсталацијама настаје првенствено повећањем брзине струјања гаса услед редукције притиска у регулаторима. Интензитет буке креће се у шроком спектру фреквенција, при чему се максимуми фреквенција крећу у опсегу од 1 до 8 кХз. Стандардно се изводи као прирубнички у ПН или АНСИ изведби. Стандардно се уграђује на излазну прирубницу регулатора притиска.

Врши се у три етапе:

1. пригушење проласком кроз отворе на усмеривачу,

2. пригушење опругама,

3. пригушење проласкомкроз смакнуте отворе на пригубним плочама.

 

Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

 

Спецификације:

Gasteh.pro