icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Изолациони комади тип 511

Изолациони комади тип 511

Изолациони комади тип 511 и тип: 512 служе да електрично (галвански) одвоје наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошчења атмосферских праћњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод поџемно или наџемно, у хоризонталном или верикалном положају.

ОПИС РАДА

Елементи изолационих комада се израђују од материјала гарантованог квалитета. Њихово међусобно спајање се врши заваривањем, чиме се постиже чврста и компактна конструкција. Изолациони комад тип: 511 је предвиђен за спајање на цевовод навојном везом обе стране, док се тип: 512 спаја заваривањем. Крајеви прикључних цеви су машински обрађени и тако припремљени за остваривање навојне везе (односно везе заваривањем).

Спецификације:

Gasteh.pro