icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Ротациони мерач нивоа течности тип 621

Ротациони мерач нивоа течности тип 621 за резервоаре и аутоцистерне

Ротациони мерач нивоа течности тип 621 се користи за уградњу на хоризонталне стабилне (наџемне) резервоаре и аутоцистерне, а служи за мерење нивоа течности (најчешће пропан-бутана) у њима. Опремљен је мерном скалом за очитавање нивоа течне фазе (0÷100%).

Опис рада

Прво је потребно окренути рукохват у горњи вертикални положај (на мерној скали означено са 100%). Одвити точак вентила, при чему се гумени заптивач одваја од седишта дизне. Натај начин се омогућава да гасна фаза из резервоара излази кроз дизну. Рукохват се затим окреће у леву страну, све док кроз дизну не почне да излази течна фаза. Тада се изврши очитавање на мерној скали (која показује колико је процентуално напуњен резервоар 0÷100%). Затим се затвори вентил и рукохват врати у почетни положај.

Уградња и повезивање

Ротациони мерач нивоа течности се на резервоар уграђује прирубничком везом. На мерачу нивоа се налази равна прирубница (са унутрашњим навојем НПТ1″), која се завртњима спаја са прирубницом на зиду резервоара. Да би се ротациони мерач нивоа течности могао монтирати на одговарајући резервоар, потребно је да прирубница на зиду резервоара буде димензија ДН50 или ДН80, а да растојање од чела прирубнице до зида буде макс. 80 мм односно 100 мм.

Спецификације:

Gasteh.pro

Ротациони мерач нивоа течности за резервоаре и аутоцистерне