icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама као и другим инсталацијама, за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се

Филтер за гас тип 413 са трајним улошком Филтер за гас тип 413 са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама), за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера

Хватач нечистоће тип 411 Хватач нечистоће тип 411 се користи на регулационим и мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама) за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. Примењује се на оним местима где је довољно да се из

Ручна регулациона клапна тип 376 Ручна регулациона клапна тип 376 служи за регулацију протока на одоризаторима гаса. Такође се користи за ручну (или аутоматску) регулацију природни гас-ваздух испред горионика. У случају аутоматске регулације, погон регулационе клапне је сервомотор. Опис рада: Регулација протока се

Манометарски вентил трокраки тип 373 Манометарски вентил трокраки тип 373 у комплету са одговарајућим манометром служи за несметано очитавање притиска у резервоару. Вентил омогућава постављање контролног манометра (уз претходно растерећење унутрашњости вентила). Једноставном конструкцијом је омогућено његово лако монтирање и одржавање. Израђује

Манометарски вентил растеретни тип 372 Манометарски вентил растеретни тип 372 је намењен за заштиту манометра од сталног оптерећења, чиме се продужава његов век. Конструкција вентила је таква, да омогућава брзо и лако очитавање притиска. Опис рада: Манометарски вентил растеретни је затворен када се

Неповратна клапна тип 368 Неповратна клапна тип 368 користи се за двоструку намену на постројењима где је потребно спречити утицај повратног притиска гаса и омогућити ограничавање протока. Подешавање ограничења протока може се вршити ручно на лицу места или даљинским електромоторним погоном

Неповратна клапна тип 363 Неповратна клапна тип 363 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Уграђује се изме|у стандардних пририубница и пропушта радни флуид у смеру стрелице (као на црежу). На

- НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ - Неповратни вентил тип 351 Намена: Неповратни вентил тип 351 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Монтажа на цевовод се врши прирубничком везом. Радни флуид (одговарајућом силом притиска) делује на печурку

Пнеуматски вентил тип 344-М - Пнеуматски вентили - Пнеуматски вентил тип 344-М користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних и нафтних постројења и инсталација. Управљање пнеуматским вентилом могуће је ручно и / или аутоматски. Тип пнеуматског вентила: 344-М /