Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Хватач нечистоће тип 411

Хватач нечистоће тип 411

Хватач нечистоће тип 411 се користи на регулационим и мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама) за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. Примењује се на оним местима где је довољно да се из цевовода одстране само веће нечистоће, а користи се и као филтер на резервним линијама мерно-регулационих станица. Једноставан је за руковање и одржавање.

Уградња:

Хватач нечистоћа тип 411 је предвиђен за хоризонталну уградњу, са поклопцем окренутим на доле. У кућишту се налази уложак од жичаног плетива одговарајуће густине, које задржава нечистоће. У зависности од врсте флуида као и запрљаности цевовода, прилагођава се густина или врста плетива (једноструко или двоструко). Степен пречишћавања хватача нечистоће износи 95% честица већих од 0,2 мм. Дозвољен смер струјања флуида приказан је на цртежу. Одржавање хватача нечистоће се своди на контролу запрљаности уложка, визуелним погледом. Према потреби, уложак очистити и продувати, или га заменити новим.

 

Спецификације:

Gasteh.pro