icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Хватач нечистоће тип 411

Хватач нечистоће тип 411

Хватач нечистоће тип 411 се користи на регулационим и мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама) за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. Примењује се на оним местима где је довољно да се из цевовода одстране само веће нечистоће, а користи се и као филтер на резервним линијама мерно-регулационих станица. Једноставан је за руковање и одржавање.

Уградња:

Хватач нечистоћа тип 411 је предвиђен за хоризонталну уградњу, са поклопцем окренутим на доле. У кућишту се налази уложак од жичаног плетива одговарајуће густине, које задржава нечистоће. У зависности од врсте флуида као и запрљаности цевовода, прилагођава се густина или врста плетива (једноструко или двоструко). Степен пречишћавања хватача нечистоће износи 95% честица већих од 0,2 мм. Дозвољен смер струјања флуида приказан је на цртежу. Одржавање хватача нечистоће се своди на контролу запрљаности уложка, визуелним погледом. Према потреби, уложак очистити и продувати, или га заменити новим.

 

Спецификације:

Gasteh.pro