icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368 користи се за двоструку намену на постројењима где је потребно спречити утицај повратног притиска гаса и омогућити ограничавање протока. Подешавање ограничења протока може се вршити ручно на лицу места или даљинским електромоторним погоном по захтеву купца. Проток кроз клапну се регулише 20 ÷ 100%. Првенствено је намењена за уградњу на вишелинијске станице великог капацитета ради спречавања повратног утицаја притиска гаса на регулаторе притиске, вентиле сигурности и сигурносно прекидне вентиле на линијама до којих није дошло до појаве повишеног притиска, као и равномерније расподеле укупног протока на сваку линију. За ручно подешавње индикатор отворености је манометар диференцијалног притиска, а даљинско подешавање се врши на основу измереног тренутног протока или диференцијалног притиска. Клапна се уграђује између стандардних прирубница и поставља иза регулатора притиска. Једноставна је за монтажу и за руковање

Принцип рада:

Гас проласком кроз клапну делује на затварач са предње стране и потискује га уназад, сабија опругу доводећи клапну у отворен положај. Трном ограничава се ход затварача у зависности од жељеног протока, а преносним механизмом врћи се само померање трна.

Ограничавање протока прати се на манометру дифернцијалног притиска, тако да смањење протока проузрокује пад диференцијалног притиска и обрнуто. Уколико дође до повратног удара притиска, затварач је услед силе опруге потиснут напред и врши затварање клапне не дозвољавајући проток у супротном смеру. Када се притисак иза затварача смањи, клапна се аутоматски отвара и рад се нормално наставља.

Уградња:

Неповратна клапна  има могућност уградње у хоризонталне цевоводе изме|у стандардних прирубница као сендвич изведба. Прирубнице (између којих се поставља клапна) морају бити паралелне (са максималним дозвољеним одступањем до 3˚) ради правилног налегања заптивних површина клапне и прирубница. Све ћелићне позиције клапне су антикорозивно заштићене цинковањем

Спецификације:

Gasteh.pro