Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368

Неповратна клапна тип 368 користи се за двоструку намену на постројењима где је потребно спречити утицај повратног притиска гаса и омогућити ограничавање протока. Подешавање ограничења протока може се вршити ручно на лицу места или даљинским електромоторним погоном по захтеву купца. Проток кроз клапну се регулише 20 ÷ 100%. Првенствено је намењена за уградњу на вишелинијске станице великог капацитета ради спречавања повратног утицаја притиска гаса на регулаторе притиске, вентиле сигурности и сигурносно прекидне вентиле на линијама до којих није дошло до појаве повишеног притиска, као и равномерније расподеле укупног протока на сваку линију. За ручно подешавње индикатор отворености је манометар диференцијалног притиска, а даљинско подешавање се врши на основу измереног тренутног протока или диференцијалног притиска. Клапна се уграђује између стандардних прирубница и поставља иза регулатора притиска. Једноставна је за монтажу и за руковање

Принцип рада:

Гас проласком кроз клапну делује на затварач са предње стране и потискује га уназад, сабија опругу доводећи клапну у отворен положај. Трном ограничава се ход затварача у зависности од жељеног протока, а преносним механизмом врћи се само померање трна.

Ограничавање протока прати се на манометру дифернцијалног притиска, тако да смањење протока проузрокује пад диференцијалног притиска и обрнуто. Уколико дође до повратног удара притиска, затварач је услед силе опруге потиснут напред и врши затварање клапне не дозвољавајући проток у супротном смеру. Када се притисак иза затварача смањи, клапна се аутоматски отвара и рад се нормално наставља.

Уградња:

Неповратна клапна  има могућност уградње у хоризонталне цевоводе изме|у стандардних прирубница као сендвич изведба. Прирубнице (између којих се поставља клапна) морају бити паралелне (са максималним дозвољеним одступањем до 3˚) ради правилног налегања заптивних површина клапне и прирубница. Све ћелићне позиције клапне су антикорозивно заштићене цинковањем

Спецификације:

Gasteh.pro