icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Филтер за гас тип 413

Филтер за гас тип 413 са трајним улошком

Филтер за гас тип 413 са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама), за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се налази трајни уложак од жичаног плетива одговарајуће густине.

Опис рада

Филтер за гас је предви|ен за хоризонталну уградњу (прирубничком везом), са поклопцем окренутим на доле. Демонтажа филтерског улошка ради његовог чишћења се врши скидањем поклопца који је за кућиште спојен завртњима. Непропусност филтера се обезбеђује помоћу „О” прстена између кућишта филтера и поклопца. На поклопцу филтера се налази навојни кугласта славина чијим се отварањем врши испуштање кондензата из унутрашњости кућишта. Одржавање филтера за гас се своди на контролу запрљаности улошка, визуелним прегледом. Према потреби, уложак очистити и продувати.

Спецификације:

Gasteh.com