Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Уграђује се изме|у стандардних пририубница и пропушта радни флуид у смеру стрелице (као на црежу). На регулационим и мерно-регулационим станицама поставља се низводно од регулатора притиска. Једноставан је за монтажу и одржавање.

Принцип рада:

Радни флуид (одговарајућим притиском) делује на печурку и сабија опругу, на тај начин се ослобађа пролаз кроз светли отвор клапне. Димензионисање опруге се врши на основу радног притиска, као и положаја при вертикалној или косој уградњи (клапна окренута према горе или доле). Уколико дође до враћања флуида у супротном смеру, сила притиска и сила опруге притискају печурку уз седиште и тако онемогућавају протицање у смеру супротном од дозвољеног.

Опруга се налзи између печурке и навртке (који образују склоп) и на тај начин је додатно заштићена од хабања и нечистоћа. Ова конструкција неповратне клапне има знатна побољшања у односу на стандардну изведбу, а пре свега се огледа у мирном и поузданом раду.

Уградња и повезивање:

Неповратна клапна тип:363 има могућност уградње у хоризонталне, вертикалне или косе цевоводе. Опруга обезбеђује правилно налегање заптивача печурке на седиште тела клапне, из било ког од ових положаја. Клапне се израђују са облицима заптивних површина: РФ или РЈ. Прирубнице(између којих се поставља клапна)морају бити паралелне (са макс. дозвољеним одступњем од 3°),ради правилног налегања заптивних површина клапне и прирубница.На телу налази се носач, који служи за придржавање клапне при њеном монтирању.Све позиције клапне(осим заптивача и носача) антикорозивно се штите цинковањем. Носач клапне се боји црвеном бојом.

Спецификације:

Gasteh.pro