icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363

Неповратна клапна тип 363 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног. Уграђује се изме|у стандардних пририубница и пропушта радни флуид у смеру стрелице (као на црежу). На регулационим и мерно-регулационим станицама поставља се низводно од регулатора притиска. Једноставан је за монтажу и одржавање.

Принцип рада:

Радни флуид (одговарајућим притиском) делује на печурку и сабија опругу, на тај начин се ослобађа пролаз кроз светли отвор клапне. Димензионисање опруге се врши на основу радног притиска, као и положаја при вертикалној или косој уградњи (клапна окренута према горе или доле). Уколико дође до враћања флуида у супротном смеру, сила притиска и сила опруге притискају печурку уз седиште и тако онемогућавају протицање у смеру супротном од дозвољеног.

Опруга се налзи између печурке и навртке (који образују склоп) и на тај начин је додатно заштићена од хабања и нечистоћа. Ова конструкција неповратне клапне има знатна побољшања у односу на стандардну изведбу, а пре свега се огледа у мирном и поузданом раду.

Уградња и повезивање:

Неповратна клапна тип:363 има могућност уградње у хоризонталне, вертикалне или косе цевоводе. Опруга обезбеђује правилно налегање заптивача печурке на седиште тела клапне, из било ког од ових положаја. Клапне се израђују са облицима заптивних површина: РФ или РЈ. Прирубнице(између којих се поставља клапна)морају бити паралелне (са макс. дозвољеним одступњем од 3°),ради правилног налегања заптивних површина клапне и прирубница.На телу налази се носач, који служи за придржавање клапне при њеном монтирању.Све позиције клапне(осим заптивача и носача) антикорозивно се штите цинковањем. Носач клапне се боји црвеном бојом.

Спецификације:

Gasteh.pro