icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Гасни филтери тип 419-КПГ - фини са коалесцентним улошцима Гасни филтери су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа и течности (влаге, уља…) ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице. У филтеру тип 

Сепаратор кондензата у гасу тип 418 - Филтери за гас Сепаратор кондензата воде и тешких угљоводоника је уређај који служи за издвајање воде и угљоводоника Ц5, Ц6 из каптажног гаса. Уграђује се после измењивача топлоте у којима се снижава температура гаса

Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа које је неопходно одстранити ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених

Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама као и другим инсталацијама, за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се

Филтер за гас тип 413 са трајним улошком Филтер за гас тип 413 са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама), за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера

Хватач нечистоће тип 411 Хватач нечистоће тип 411 се користи на регулационим и мерно-регулационим станицама (као и другим инсталацијама) за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. Примењује се на оним местима где је довољно да се из