icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Гасни филтери тип 419-КПГ

Гасни филтери тип 419-КПГ – фини са коалесцентним улошцима

Гасни филтери су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа и течности (влаге, уља…) ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице.
У филтеру тип  419-КПГ уграђен је један коалесцентни филтер. На најнижој тачки кућишта филтера је уграђена славина за испуштање кондензата. На страни улаза и излаза гаса филтера изведени су прикључци Г1/4″ са чепом који служе за уградњу диференцијалног манометра. Диференцијални манометар се испоручује монтиран на филтер са одговарајућом арматуром само по захтеву купца, а служи за индикацију запрљаности улошка.

Опис рада

Гас преко улазног прикључка улази у тело филтера 1 и пролаз кроз коалесцентни уложак 3, затим се филтрирани гас спроводи кроз посуду филтера 2 до излазног прикључка на телу филтера. Проласком гаса кроз филтерски уложак скупљају се нечистоће и одваја се влага из гаса која се скупља на дну посуде филтера. Дозвољени смер протицања гаса (приказан на цртежима) назначен је на телу филтера.

Монтажа

Гасни филтери тип 419-КПГ уграђују се у вертикалном положају тако да славина за одмуљење буде на најнижој тачки.
Одржавање филтера се своди на повремено отварање славине за одмуљење да би се избацио наталожени кондензат и на редовно чишћење или замену коалесцентног улошка. Индикација запрљаности улошка је пад притиска у филтеру за 1 до 2 бар, што се очитава на манометру диференцијалног притиска.
Поступак при чишћењу или замени коалесцентног улошка 3 је следећи:
Прво се затвори славина испред и иза филтера. Отворити славину за одмуљење. Одвити посуду филтера 2 са тела филтера 2, извадити коалесцентни уложак 3, очистити исти или заменити новим. Уложак вратити у посуду филтера. Очистити навој на телу филтера и проверити стање О-прстена 4, ако је оштећен заменити новим. Посуду заједно са улошком наврнути на тело филтера. Филтер се пушта у рад тако да се прво затвори одмуљна славина, затим отворити славину испред филтера. Проверити заптивеност филтера сапуницом.

Спецификације: