Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Гасни филтери тип 419-КПГ

Гасни филтери тип 419-КПГ – фини са коалесцентним улошцима

Гасни филтери су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа и течности (влаге, уља…) ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице.
У филтеру тип  419-КПГ уграђен је један коалесцентни филтер. На најнижој тачки кућишта филтера је уграђена славина за испуштање кондензата. На страни улаза и излаза гаса филтера изведени су прикључци Г1/4″ са чепом који служе за уградњу диференцијалног манометра. Диференцијални манометар се испоручује монтиран на филтер са одговарајућом арматуром само по захтеву купца, а служи за индикацију запрљаности улошка.

Опис рада

Гас преко улазног прикључка улази у тело филтера 1 и пролаз кроз коалесцентни уложак 3, затим се филтрирани гас спроводи кроз посуду филтера 2 до излазног прикључка на телу филтера. Проласком гаса кроз филтерски уложак скупљају се нечистоће и одваја се влага из гаса која се скупља на дну посуде филтера. Дозвољени смер протицања гаса (приказан на цртежима) назначен је на телу филтера.

Монтажа

Гасни филтери тип 419-КПГ уграђују се у вертикалном положају тако да славина за одмуљење буде на најнижој тачки.
Одржавање филтера се своди на повремено отварање славине за одмуљење да би се избацио наталожени кондензат и на редовно чишћење или замену коалесцентног улошка. Индикација запрљаности улошка је пад притиска у филтеру за 1 до 2 бар, што се очитава на манометру диференцијалног притиска.
Поступак при чишћењу или замени коалесцентног улошка 3 је следећи:
Прво се затвори славина испред и иза филтера. Отворити славину за одмуљење. Одвити посуду филтера 2 са тела филтера 2, извадити коалесцентни уложак 3, очистити исти или заменити новим. Уложак вратити у посуду филтера. Очистити навој на телу филтера и проверити стање О-прстена 4, ако је оштећен заменити новим. Посуду заједно са улошком наврнути на тело филтера. Филтер се пушта у рад тако да се прво затвори одмуљна славина, затим отворити славину испред филтера. Проверити заптивеност филтера сапуницом.

Спецификације: