Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сепаратор кондензата у гасу тип 418

Сепаратор кондензата у гасу тип 418 – Филтери за гас

Сепаратор кондензата воде и тешких угљоводоника је уређај који служи за издвајање воде и угљоводоника Ц5, Ц6 из каптажног гаса. Уграђује се после измењивача топлоте у којима се снижава температура гаса што омогућава ефикасно из-двајање воде и тешких угљоводоника. Конструкција сепаратора је изведена од перфорираних тањирастих елемената.
Посредством нивоказа са пловком и микропрекидачима омогућено је аутоматско пражњење кондензата преко славине са пнеуматским актуатором.

Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

Спецификације: