icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сепаратор кондензата у гасу тип 418

Сепаратор кондензата у гасу тип 418 – Филтери за гас

Сепаратор кондензата воде и тешких угљоводоника је уређај који служи за издвајање воде и угљоводоника Ц5, Ц6 из каптажног гаса. Уграђује се после измењивача топлоте у којима се снижава температура гаса што омогућава ефикасно из-двајање воде и тешких угљоводоника. Конструкција сепаратора је изведена од перфорираних тањирастих елемената.
Посредством нивоказа са пловком и микропрекидачима омогућено је аутоматско пражњење кондензата преко славине са пнеуматским актуатором.

Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

Спецификације: