icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Филтер за гас тип 413-В

Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком

Филтер за гас тип 413-В са трајним улошком се користи на регулационим, мерно-регулационим станицама као и другим инсталацијама, за заштиту осетљивих уређаја од нечистоћа које долазе са радним флуидом. У кућишту филтера се налази трајни уложак од жичаног плетива одговарајуће густине.

Опис рада

Филтер за гас је предви|ен за хоризонталну и вертикалну уградњу прирубничком везом. Израђује се као равни или угаони, а такође и као редуковани. Потребно је током поручивања нагласити варијанту израде. Демонтажа филтерског улошка ради његовог чишћења се врши скидањем поклопца који је за кућиште спојен завртњима. Непропусност филтера се обезбеђује помоћу „О” прстена између кућишта филтера и поклопца. Одржавање филтера за гас се своди на контролу запрљаности улошка, визуелним прегледом. Према потреби, уложак очистити и продувати.

Спецификације:

Gasteh.pro