icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Филтери за гас тип 414

Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима

Филтери за гас тип 414 са финим измењеним улошцима су уређаји који служе за пречишћавање гаса од механичких нечистоћа које је неопходно одстранити ради заштите осетљивих регулационих, сигурносних и мерних уређаја, уграђених на регулационе или мерне станице. Са стандардним филцаним улошком из гаса се одстрањује 98% честица већих од 5µм. У филтере тип: 414/1 угра|ен је 1 (један) филтерски уложак, а Филтер тип: 414/2 се углавном уграђује на ГМРС и МРС већих капацитета. Филтер чини тело (цев + дубока данца), одговарајуће прирубнице са грлом (на улазу и излазу гаса), филтерски филцани уложак и поклопац филтера (слепа прирубница). На најнижој тачки тела филтера се поставља славина за испуст кондезата и растерећење филтера од притиска гаса. На улазној и излазној страни су прикључци Р1/4″ са чепом који служе за монтажу манометра диференцијалног притиска. Манометар се испоручује монтиран на филтер са одговарајућом арматуром само по захтеву купца. Филтери димензија ДН200 и већи, се раде са механизмом за придржавање и закретање поклопца, као и ножицама за ношење (за висину 800 мм). Ако се тражи друга висина (од тла до осе филтера) треба је у поруџбини нагласити. Поред стандардне аксијалне изведбе, филтери се по захтеву изражују и у угаоној изведби. Стандардни филтери се испоручују за вертикалну уградњу и улаз гаса са леве стране. Другачији начин уградње купац мора нагласити у поруџбини. Температурно подручје рада износи (- 20÷ +60 )°Ц. На захтев купца производе се и специјални филтери за разне гасове, називне притиске и величине које одступају од података наведених у табелама.

УПУТСТВО ЗА РАД И ОДРЖАВАЊЕ

Филтери за гас са финим измењеним улошцима се преко прикључних прирубница спаја са осталим елементима редукционе станице тако да славина за одмуљење буде на најнижој тачки. При пуштању у погон прво се полагано отвара славина испред улаза у филтер, а потом славина иза излаза прирубнице. Одржавање филтера се своди на повремено отварање славине за одмуљење да би се избацио наталожени кондезат и нечиостоће, и на редовно чишћење или замену филтерског улочка. Индикација запрљаности филтерског улочка је пад притиска у филтеру за 300-400 мбар, што се очитава на манометру диференцијалног притиска. Поступак при чишћењу или замени филтерског уложка (ц) је следећи: Прво се затвори славина испред, а затим славина иза филтера. Затим се отвори славина за испуштање кондезата и изједначавање притиска у филтеру са атмосферским. Славина се држи стално отворена до завршетка убацивања филтерског улошка у филтер. Након овог се полако отпусти сигурносни завртањ и извуче из сигурносне браве како би се закретањем капе са цевног наставка могло приступити улошку (ц). Одвртањем навртке и уклањањем поклопца улошка омогућује се замена улошка филтера. Када је извађен филтерски уложак, сувом крпом се очисти унутрашњост филтера. Очишћени или нови филтерски уложак се убацује и стеже са навртком. Очисте се додирне површине механизма за затварање филтера (цевног наставка и капе), прегледа да ли је заптивач (“О” прстен) исправан (ако није мора се извршити замена). Канал за “О” прстен и сам заптивач морају бити потпуно чисти. Пре монтаже “О” прстен и додирне површине, као и сам навој, се намажу машћу. Капа се поставља на цевни наставак и притеже до поклапања рупа на капи и сигурносној брави, чиме се омогућава постављање сигурносног завртња у капу и самим тим до заптивања конусног заптивача у цевном наставку. Након овог, филтер се пушта у рад тако да се прво затвори одмуљна славина, затим отвори славина. На крају се мора сапуницом проверити заптивеност механизма за затварање.

Спецификације:

Gasteh.pro