icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електропнеуматски вентил клипни тип 344 - ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ - Намена: Електропнеуматски вентил клипни тип 344 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења, инсталација као и за горионике великих капацитета. Управљање електропнеуматским вентилом врши се аутоматски. Вентил се испоручује са електромагнетним вентилом

ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ - МЕМБРАНСКИ Електропнеуматски вентил тип 331 Електропнеуматски вентил тип 331 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења и инсталација. Управљање електропнеуматским вентилом могуће је вршити ручно и/или аутоматски. Брзину затварања као и брзину отварања могуће је

Запорно неповратни вентил тип 325 Запорно неповратни вентил тип 325 има двојну функцију. Користи се као запорни (прекида ток флуида кроз цевовод) и као неповратни (спречава ток флуида у супротном смеру од дозвољеног смера струјања). Зато се уграђује на оним инсталацијама

РАВНИ ЗАПОРНИ, РУЧНИ РЕГУЛАЦИОНИ, ЗАПОРНО НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ Равни регулациони вентили тип 323 Равни регулациони вентили тип 323 служи за регулисање тока флуида кроз цевовод. Највише се примењује на инсталацијама и постројењима где се као радни флуид користи пропан - бутан (ТНГ). ОПИС РАДА Окретањем

РАВНИ ЗАПОРНИ, РУЧНИ РЕГУЛАЦИОНИ, ЗАПОРНО НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ Равни запорни вентил тип 321 Равни запорни вентил тип 321 служи за прекидање тока флуида кроз цевовод. Највише се примењује на инсталацијама и постројењима где се као радни флуид користи пропан-бутан (ТНГ).   ОПИС РАДА Окретањем точка у

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња два вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних

Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П -Противломни вентили- Сигурносно прекидни вентили тип 238-С, 238-Н и 238-П се користе на цевним инсталацијама и постројењима, за уградњу на посуде под притиском, ради спречавања истицања флуида услед прекомерног протока. Називају се и вентили

Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К Блокадни вентили гаса за заштиту система грејања гаса и нафте Сигурносно прекидни вентили тип 236 и 236-К су намењени за заштиту затворених система грејања природног гаса, нафте и осталих енергетских и техничких флуида, који су под вишим

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ -Блокадни вентил за високи притисак- Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ  представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска