icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електропнеуматски вентил тип 331

ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ – МЕМБРАНСКИ

Електропнеуматски вентил тип 331

Електропнеуматски вентил тип 331 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења и инсталација. Управљање електропнеуматским вентилом могуће је вршити ручно и/или аутоматски. Брзину затварања као и брзину отварања могуће је подешавати независно на самом вентилу, према потребним условима. Основна намена овог вентила је заштита великих потрошача гаса, омогућено брзим затварањем цевовода, као и постепено упуштање регулацијом брзине отварања вентила.

Описа рада

Отварање и затварање протока гаса се врши у телу вентила помоћу мембране. У почетном положају када је електромагненти вентил без напона (НЗ), притисак гаса преко пригушнице улази у горњу комору мембране и заједно са опругом делује на горњу страну мембране потискујући мембрану на дизну. Отварањем ЕМВ гас из горње коморе мембране преко пригушнице престројава у улазни вод и празни горњу комору. Улазни притисак у комори делује на доњу страну мембране потискујући је на горе и пропушта гас кроз дизну у улазни вод. Затварањем ЕМВ долази до поновног пуњења коморе и опруга затвара дизну вентила. Брзина затварања се регулише преко пригушнице а брзина отварања преко пригушнице.

Спецификације:

Gasteh.pro