Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електропнеуматски вентил тип 331

ЕЛЕКТРОПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛ – МЕМБРАНСКИ

Електропнеуматски вентил тип 331

Електропнеуматски вентил тип 331 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења и инсталација. Управљање електропнеуматским вентилом могуће је вршити ручно и/или аутоматски. Брзину затварања као и брзину отварања могуће је подешавати независно на самом вентилу, према потребним условима. Основна намена овог вентила је заштита великих потрошача гаса, омогућено брзим затварањем цевовода, као и постепено упуштање регулацијом брзине отварања вентила.

Описа рада

Отварање и затварање протока гаса се врши у телу вентила помоћу мембране. У почетном положају када је електромагненти вентил без напона (НЗ), притисак гаса преко пригушнице улази у горњу комору мембране и заједно са опругом делује на горњу страну мембране потискујући мембрану на дизну. Отварањем ЕМВ гас из горње коморе мембране преко пригушнице престројава у улазни вод и празни горњу комору. Улазни притисак у комори делује на доњу страну мембране потискујући је на горе и пропушта гас кроз дизну у улазни вод. Затварањем ЕМВ долази до поновног пуњења коморе и опруга затвара дизну вентила. Брзина затварања се регулише преко пригушнице а брзина отварања преко пригушнице.

Спецификације:

Gasteh.pro