Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Прекретни уређај тип: 244 омогућава уградњу четири вентила сигурности (навојних или прирубничких прикључака). Монтира се на постројење прирубничком везом (8). Основна функција прекретног уређаја је да се у сваком моменту и без застоја може извршити затварање једног вентила сигурности, које омогућава његову демонтажу, поправку, баждарење и поновну монтажу.

Опис рада: У нормалном раду, затварач прекретног уређаја (3) се налази у положају као на цртежу. У случају прекорачења притиска у резервоару (или другом постројењу)реагују сва 4 вентила сигурности (јер су подешени на исту вредност притиска отварања). Уколико дође до квара једног од вентила сигурности (нпр. десног) поступак је следећи: – одвити поклопац са десне стране (6), – завијати вретено са десне стране (4) (у смеру казаљке на сату), све док заптивач затварача (3) не налегне на седиште (Пресек А-А – ), – вретено на левој страни мора бити у крајњем одврнутом положају, – одвити одушни вентил, да би се извршило испуштање флуида из леве коморе прекретног уређаја (на овај начин истовремено се проверава и непропусност једне стране уређаја, – завити одушни вентил, – одвити (или демонтирати) неисправан вентил сигурности и извршити на њему потребне интервенције, – монтирати исправан вентил сигурности, вратити вретено (са затварачем) у почетни положај. За случај квара било ког вентила сигурности, поступак је истоветан с тим што се све наведене радње врше са стране тог вентила сигурности. У сваком моменту само један од вентила сигурности може да буде ван употребе. Уз прекретни уређај испоручује се и кључ за окретање вретена.

Детаљну спецификацију производа погледајте овде.

Gasteh.pro