icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Прекретни уређај тип: 244 омогућава уградњу четири вентила сигурности (навојних или прирубничких прикључака). Монтира се на постројење прирубничком везом (8). Основна функција прекретног уређаја је да се у сваком моменту и без застоја може извршити затварање једног вентила сигурности, које омогућава његову демонтажу, поправку, баждарење и поновну монтажу.

Опис рада: У нормалном раду, затварач прекретног уређаја (3) се налази у положају као на цртежу. У случају прекорачења притиска у резервоару (или другом постројењу)реагују сва 4 вентила сигурности (јер су подешени на исту вредност притиска отварања). Уколико дође до квара једног од вентила сигурности (нпр. десног) поступак је следећи: – одвити поклопац са десне стране (6), – завијати вретено са десне стране (4) (у смеру казаљке на сату), све док заптивач затварача (3) не налегне на седиште (Пресек А-А – ), – вретено на левој страни мора бити у крајњем одврнутом положају, – одвити одушни вентил, да би се извршило испуштање флуида из леве коморе прекретног уређаја (на овај начин истовремено се проверава и непропусност једне стране уређаја, – завити одушни вентил, – одвити (или демонтирати) неисправан вентил сигурности и извршити на њему потребне интервенције, – монтирати исправан вентил сигурности, вратити вретено (са затварачем) у почетни положај. За случај квара било ког вентила сигурности, поступак је истоветан с тим што се све наведене радње врше са стране тог вентила сигурности. У сваком моменту само један од вентила сигурности може да буде ван употребе. Уз прекретни уређај испоручује се и кључ за окретање вретена.

Детаљну спецификацију производа погледајте овде.

Gasteh.pro