icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

-Блокадни вентил за високи притисак-

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ  представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из разлога сигурности може се деблокирати само ручно. У својој конфигурацији садржи блокадни механизам ГТ.БМ.ВНП на коме је измењен излазни део и додат механизам за ручно деблокирање, као и систем за балансирање. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни.

ОПИС РАДА:

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ пропушта гас кроз улазни прикључак преко дизне до излазног прикључка. У случају повећања или смањења притиска на излазу регулатора у односу на задати радни притисак, долази до активирања блокадног вентила тј. до затварања дизне на телу вентила и тиме до престанка пропуштања гаса. Излазни притисак иза регулатора се преко импулсног вода доводи испод мембране блокадног механизма. У случају повећања притиска долази до померања мембранског склопа на горе, савлађујући опругу ВП, мембрански склоп повлачи полугу и активира зубац браве, чиме је ослобожен трн, који под дејством силе опруге окидања потискује печурку и затвара седиште вентила. Услед прениског притиска у односу на радни, опруга НП потисне мембрански склоп на доле који преко полуге активира зубац браве, чиме је ослоба|ен трн, који под дејством силе опруге окидања потискује печурку и затвара седиште вентила. Поновно деактивирање блокадног вентила може се извршити само ручним путем. Отворити кугласту славину док се притисци не изједначе. Окретањем точка у смеру казаљке на сату, озубљено вратило преноси кретање на трн који остаје у забрављеном положају, отвара седиште вентила и долази до поновног пропуштања гаса. На телу вентила су угра|ена два прикључка за довод-одвод грејног медија за загревање блокадног вентила, како не би дошло до замрзавања. За загревање БВ потребно је обезбедити циркулацију топле воде која се води кроз систем избушених канала у телу вентила. По захтеву купца могућа уградња електромагнетног вентила 3/2 за аутоматско блокирање вентила 235-БВ због заштите постројења компримованог природног гаса (ЦНГ).

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: