Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

-Блокадни вентил за високи притисак-

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ  представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из разлога сигурности може се деблокирати само ручно. У својој конфигурацији садржи блокадни механизам ГТ.БМ.ВНП на коме је измењен излазни део и додат механизам за ручно деблокирање, као и систем за балансирање. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни.

ОПИС РАДА:

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ пропушта гас кроз улазни прикључак преко дизне до излазног прикључка. У случају повећања или смањења притиска на излазу регулатора у односу на задати радни притисак, долази до активирања блокадног вентила тј. до затварања дизне на телу вентила и тиме до престанка пропуштања гаса. Излазни притисак иза регулатора се преко импулсног вода доводи испод мембране блокадног механизма. У случају повећања притиска долази до померања мембранског склопа на горе, савлађујући опругу ВП, мембрански склоп повлачи полугу и активира зубац браве, чиме је ослобожен трн, који под дејством силе опруге окидања потискује печурку и затвара седиште вентила. Услед прениског притиска у односу на радни, опруга НП потисне мембрански склоп на доле који преко полуге активира зубац браве, чиме је ослоба|ен трн, који под дејством силе опруге окидања потискује печурку и затвара седиште вентила. Поновно деактивирање блокадног вентила може се извршити само ручним путем. Отворити кугласту славину док се притисци не изједначе. Окретањем точка у смеру казаљке на сату, озубљено вратило преноси кретање на трн који остаје у забрављеном положају, отвара седиште вентила и долази до поновног пропуштања гаса. На телу вентила су угра|ена два прикључка за довод-одвод грејног медија за загревање блокадног вентила, како не би дошло до замрзавања. За загревање БВ потребно је обезбедити циркулацију топле воде која се води кроз систем избушених канала у телу вентила. По захтеву купца могућа уградња електромагнетног вентила 3/2 за аутоматско блокирање вентила 235-БВ због заштите постројења компримованог природног гаса (ЦНГ).

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: