Изолациони комади тип 511

Изолациони комади тип 511 Изолациони комади тип 511 и тип: 512 служе да електрично (галвански) одвоје наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошчења атмосферских праћњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод поџемно или наџемно, у хоризонталном или верикалном положају. ОПИС РАДА Елементи изолационих комада се…

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ

Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ -Блокадни вентил за високи притисак-   Сигурносно прекидни вентили тип 235-БВ представља блокадни вентил који је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација на постројењима компримованог природног гаса (ЦНГ). Активира се у случају пораста и снижења излазног притиска у односу на граничну вредност. Тада блокира даљи ток гаса, а из…

Sigurnosno-ispusni-i-prestrujni-ventil-tip-226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226 Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања. Уграђује се у вертикалном и хоризонталном положају. ОПИС РАДА Основни задатак сигурносног испусног вентила је…

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања. ОПИС…

Sigurnosno ispusni ventil tip 218-UP

Сигурносно испусни вентил тип 218 УП

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ ОПРУЖНИ – Сигурносно испусни вентил тип 218 УП Сигурносно испусни вентил тип 218 УП има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном…

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН – сигурносно испусни и преструјни вентили директни – опружни Сигурносно испусни вентил тип 218-УН је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у…

Regulatori pritiska tip 135

Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ – Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п ) у оквиру…

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ, Regulatori niskog pritiska tip 127, Регулятор низкого давления тип 127

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору…

Low gas pressure regulator type 121

Регулатори ниског притиска тип 121

Регулатори ниског притиска тип 121 без и са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 121 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и…