icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор притиска тип 128-П – Регулатори притиска директног дејства Регулатор притиска тип 128-П представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п1) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п2) и протока. У комору гасне опруге

Регулатор високог притиска гаса са гасном опремом Регулатори притиска директног дејства тип 128 Регулатори притиска директног дејства тип 128 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор - Регулатори притиска директног дејства Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) неза-висно од промене улазног притиска (п1) и протока.

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX – Регулатор притиска директног дејства Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX, представља регулатор који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Користи се

Регулатори притиска тип 124 БВ директног дејства без и са блокадним вентилом ПРИМЕНА: природни гас, пропан бутан, ваздух, азот и технички гасови Подаци: Улазни притисак: п1 = маџ 12 бар Излазни притисак: п2 = 0,01 ÷ 0,3 бар Димензије: ДН40, ДН50, ПН16, АНСИ150 УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ:

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА ДИРЕКТНОГ ДЕЈСТВА Регулатор притиска тип 123 Регулатор притиска тип 123-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе, независно од промене улазног притиска (p1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који

Регулатори притиска директног дејства тип 122 са блокадним вентилом Регулатори притиска директног дејства тип 122-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (p у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p) и протока. Овај регулатор  у

Регулатори ниског притиска тип 121 без и са блокадним вентилом Регулатори ниског притиска тип 121 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Овај регулатор у