icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом

Регулатори ниског притиска тип 127 БВ са блокадним вентилом представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак.

Регулатор се изводи са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод (В2) служи да гас (притиска п2) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам.

Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме угра|ивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Уколико је уградња регулатора предвиђена у затвореној просторији, тада се вод до дисајног вентила изводи у атмосферу. На регулатору је за ове потребе предви|ен прикључак Р3/4”. Регулатор притиска тип: 127-БВ се изра|ује и за више притиске – варијанта са клипним механизмом.

Регулатор притиска гаса 127-БВ параметри:
Улазни притисак: п1 = мак 4 (12) бара
Излазни притисак: п2 = 0,01 ÷ 0,5 бара
Величине: ДН40 – ДН100 ПН16, АНСИ150
Клима извођење: На и ХЛ (до -60 ° Ц)

Примена:
ПРИРОДНИ ГАС, ПРОПАНСКО-БУТАНСКИ, ВАЗДШНИ, АСОВНИ и ТЕХНИЧКИ ГАС. Интервал сервиса је 5 година. Животни век је 40 година.

Спецификација:

Упутство: