icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор притиска тип 123 БВ

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА ДИРЕКТНОГ ДЕЈСТВА

Регулатор притиска тип 123

Регулатор притиска тип 123-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска у оквиру регулационе групе, независно од промене улазног притиска (p1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и врши тренутно растере}ење регулационе линије. Преко импулсног вода (V1) доводи се гас (притиска p2 ) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска).

Импулсни вод (В2) служи да гас (притиска п2 ) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Могућа је и варијанта регулатора без блокадног вентила (тип: 123). Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Приликом уградње на гасне рампе, вод од дисајног вентила регулатора извести ван просторије. На регулатору је за ове потребе предвиђен прикључак R3/4”. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упуство: