Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX – Регулатор притиска директног дејства

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX, представља регулатор који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, пропан бутана, ваздуха, азота и осталих техничких гасова. Излазни притисак се преко импулсног вода доводи до мембранског склопа регулатора у коме формира управљачки притисак. Довођење управљачког притиска до мембранског склопа се изводи у две варијанте, преко екстерног или интерног импулсног вода. Покретна балансирана млазница обезбеђује квалитетнију регулацију притиска и знатно повећава коефицијент протока КГ. Аксијални регулатор притиска гаса директног дејства са потпуно истим елементима служи као регулатор излазног притиска и као регулатор улазног притиска, односно вентил сигурности или преструјни вентил. Окретањем актуаторског дела регулатора за 180° и узимањем управљачког притиска са улаза регулатор је у функцији регулације улазног притиска, односно вентила сигурности или преструјног вентила. Аксијални регулатор тип 126-АX у функцији регулације излазног притиска у случају отказа, односно оштећења мембране је отворен. У функцији регулације улазног притиска регулатор је у отказу затворен. Аксијални регулатор тип 126-АX је предвиђен и за монитор регулацију у којој је монитор регулатор испред радног регулатора. У случају квара радног регулатора, исти се отвара, а регулацију притиска преузима монитор регулатор. Конструкција регулатора омогућава једноставну демонтажу са линије гасовода, олакшано сервисирање и преглед критичних елемената као и флексибилност у погледу промене величине излазног прикључка. Уградња регулатора могућа је за хоризонтални и вертикални положај као и за све друге могуће положаје. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер.

Описа рада

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се отвореном положају тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну полугу. Полуга преко фиксне осовинице полуге и окретних ролница помера покретну млазницу у односу на двострано седиште регулатора и тим у потпуности отвара регулатор. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге, повлачећи покретну полугу која контролисано помера покретну млазницу и тиме врши регулацију притиска на задати притисак. Када притисак у излазном склопу односно импулсној цеви има тенденцију раста регулатор се аутоматски притвара, а у случају тенденције пада задатог притиска регулатор се отвара. Сила опруге се задаје регулационим завртњем. У почетном стању регулатор улазног притиска, када у инсталацији нема гаса, регулатор се налази у затвореном положају, тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну полугу. Полуга преко фиксне осовинице полуге и окретних ролница помера покретну млазницу ка двостраном фиксном седишту регулатора и тиме врши затварање регулатора. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге, повлачећи покретну полугу која помера покретну млазницу и отвара регулатор у случају пораста притиска вишег од задатог и преструјава кроз излазни склоп. Сила опруге задаје се регулационим завртњем.

Конструкција

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX се израђује стандардно са навојним прикључцима и са прирубничким спојевима. Материјали, димензије кућишта и уградбене мере регулатора су дефинисане у зависности од класе притисака. За улазне притиске до 25 бар кућиште регулатора се израђује од легура алуминијума, а за више притиске кућиште се израђује од челика. За регулаторе до 25 бар на покретној млазници се уграђују два заптивна „О“ прстена док за регулаторе класе притисака АНСИ300 и АНСИ600 се уграђују три заптивна „О“ прстена због виших улазних притисака. Седиште регулатора се изводи тако да у случају оштећења заптивног елемента са једне стране седишта може да се искористи симетрична страна тако што се заокрене за 180°. У сваки регулатор се уграђује филцани брисач који служи да заштити клизне и заптивне елементе од нечистоћа.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: