icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX – Регулатор притиска директног дејства

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX, представља регулатор који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, пропан бутана, ваздуха, азота и осталих техничких гасова. Излазни притисак се преко импулсног вода доводи до мембранског склопа регулатора у коме формира управљачки притисак. Довођење управљачког притиска до мембранског склопа се изводи у две варијанте, преко екстерног или интерног импулсног вода. Покретна балансирана млазница обезбеђује квалитетнију регулацију притиска и знатно повећава коефицијент протока КГ. Аксијални регулатор притиска гаса директног дејства са потпуно истим елементима служи као регулатор излазног притиска и као регулатор улазног притиска, односно вентил сигурности или преструјни вентил. Окретањем актуаторског дела регулатора за 180° и узимањем управљачког притиска са улаза регулатор је у функцији регулације улазног притиска, односно вентила сигурности или преструјног вентила. Аксијални регулатор тип 126-АX у функцији регулације излазног притиска у случају отказа, односно оштећења мембране је отворен. У функцији регулације улазног притиска регулатор је у отказу затворен. Аксијални регулатор тип 126-АX је предвиђен и за монитор регулацију у којој је монитор регулатор испред радног регулатора. У случају квара радног регулатора, исти се отвара, а регулацију притиска преузима монитор регулатор. Конструкција регулатора омогућава једноставну демонтажу са линије гасовода, олакшано сервисирање и преглед критичних елемената као и флексибилност у погледу промене величине излазног прикључка. Уградња регулатора могућа је за хоризонтални и вертикални положај као и за све друге могуће положаје. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер.

Описа рада

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се отвореном положају тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну полугу. Полуга преко фиксне осовинице полуге и окретних ролница помера покретну млазницу у односу на двострано седиште регулатора и тим у потпуности отвара регулатор. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге, повлачећи покретну полугу која контролисано помера покретну млазницу и тиме врши регулацију притиска на задати притисак. Када притисак у излазном склопу односно импулсној цеви има тенденцију раста регулатор се аутоматски притвара, а у случају тенденције пада задатог притиска регулатор се отвара. Сила опруге се задаје регулационим завртњем. У почетном стању регулатор улазног притиска, када у инсталацији нема гаса, регулатор се налази у затвореном положају, тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну полугу. Полуга преко фиксне осовинице полуге и окретних ролница помера покретну млазницу ка двостраном фиксном седишту регулатора и тиме врши затварање регулатора. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге, повлачећи покретну полугу која помера покретну млазницу и отвара регулатор у случају пораста притиска вишег од задатог и преструјава кроз излазни склоп. Сила опруге задаје се регулационим завртњем.

Конструкција

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-АX се израђује стандардно са навојним прикључцима и са прирубничким спојевима. Материјали, димензије кућишта и уградбене мере регулатора су дефинисане у зависности од класе притисака. За улазне притиске до 25 бар кућиште регулатора се израђује од легура алуминијума, а за више притиске кућиште се израђује од челика. За регулаторе до 25 бар на покретној млазници се уграђују два заптивна „О“ прстена док за регулаторе класе притисака АНСИ300 и АНСИ600 се уграђују три заптивна „О“ прстена због виших улазних притисака. Седиште регулатора се изводи тако да у случају оштећења заптивног елемента са једне стране седишта може да се искористи симетрична страна тако што се заокрене за 180°. У сваки регулатор се уграђује филцани брисач који служи да заштити клизне и заптивне елементе од нечистоћа.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: