icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор – Регулатори притиска директног дејства

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) неза-висно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен и за високе притиске до 100 бар и до 250 бар (ЦНГ) и температуре гаса до 60 °Ц и до 90 °Ц.
Улазни и излазни прикључак је изведен као навијни. За високе притиске 250 бар уграђује се вентил сигурности по захтеву купца. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигур-носним прекидним вентилом (блокадни механизам ТИП:233) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска.

Опис рада

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се отвореном положају тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну млазницу у односу на седиште регулатора и тим у потпуности отвара регулатор. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге истовремено повлачи покретну млазницу и тиме врши регулацију притиска на задати притисак. Када притисак у излазном воду односно импулсној цеви има тенденцију раста регулатор се аутоматски притвара, а у случају тенденције пада задатог притиска регулатор се отвара. Сила опруге се задаје регулационим заврт-њем.

Спецификације:

Упутство: