Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор – Регулатори притиска директног дејства

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) неза-висно од промене улазног притиска (п1) и протока. Регулатор је предвиђен и за високе притиске до 100 бар и до 250 бар (ЦНГ) и температуре гаса до 60 °Ц и до 90 °Ц.
Улазни и излазни прикључак је изведен као навијни. За високе притиске 250 бар уграђује се вентил сигурности по захтеву купца. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигур-носним прекидним вентилом (блокадни механизам ТИП:233) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска.

Опис рада

Аксијални регулатор излазног притиска тип 126-јуниор у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се отвореном положају тј. мембрански склоп под дејством силе опруге помера покретну млазницу у односу на седиште регулатора и тим у потпуности отвара регулатор. Притисак гаса преко импулсног вода делује на доњу површину мембранског склопа и савлађује силу опруге истовремено повлачи покретну млазницу и тиме врши регулацију притиска на задати притисак. Када притисак у излазном воду односно импулсној цеви има тенденцију раста регулатор се аутоматски притвара, а у случају тенденције пада задатог притиска регулатор се отвара. Сила опруге се задаје регулационим заврт-њем.

Спецификације:

Упутство: