icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска директног дејства тип 128

Регулатор високог притиска гаса са гасном опремом

Регулатори притиска директног дејства тип 128

Регулатори притиска директног дејства тип 128 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п1) и протока. У комору гасне опруге овог регулатора, интегрисан је вентил сигурности. Регулатор је предвиђен за високе притиске од 250 бар и температуре гаса од максимално 90 °Ц. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни. Приликом подешавања притиска гасне опруге (пГО ) исти се очитава на манометру монтираном на поклопцу регулатора.

Регулатори притиска у почетном стању када у цевоводу нема гаса, налази се у отвореном положају тј. сила гасне опруге (притисак у комори поклопца регулатора) преко мембранског склопа потискује трн  и склоп печурке у отворен положај. Пуштањем гаса у инсталацију притисак делује на доњу страну мембране и савлађује силу гасне опруге, притварајући регулатор до изједначења притиска у излазном воду п и задатог излазног притиска. Порастом притиска п изнад задатог, сила испод мембране расте савлађујући поред силе гасне опруге и силу деловања улазног притиска п на печурку и затвара регулатор (печурка належе на седиште). Пад притиска у излазном воду доводи до поновног отварања регулатора и обављања његове основне функције – одржавање излазног притиска п константним. Сила гасне опруге задаје подешава се помоћу трна за пуњење коморе.

Спецификације:

Упутство: