icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска директног дејства тип 122 са блокадним вентилом

Регулатори притиска директног дејства тип 122-БВ представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (p у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p) и протока.

Овај регулатор  у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и врши тренутно растерећење регулационе линије. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска p) до прикључка на 2 регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могуношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска).

Импулсни вод (В2) такође служи да гас (притиска p ) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до p активира блокадни механизам.

Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста.

Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Приликом уградње на гасне рампе, вод од дисајног вентила регулатора извести ван просторије. На регулатору је за ове потребе предвиђен прикључак Р3/4”. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно.

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав