Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ТИП 128-П

Регулатор притиска тип 128-П – Регулатори притиска директног дејства

Регулатор притиска тип 128-П представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п1) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п2) и протока. У комору гасне опруге овог регулатора, интегрисан је вентил сигурности. Регулатор је предвиђен за високе притиске до 150 бар и температуре гаса до 90 °Ц. Улазни и излазни прикључак је изведен као прирубнички. Приликом подешавања притиска гасне опруге (пГО) исти се очитава на манометру монтираном на поклопцу регулатора.

Опис рада

Регулатор притиска тип 128-П, у почетном стању када у оевоводу нема гаса, налази се у отвореном положају тј. сила гасне опруге (притисак у комори поклопца регулатора ) преко мембранског склопа поти скује трн и клип регулатора у отворени положај.
Пуштањем гаса у инсталацију притисак делује на горњу страну мембране и савлађује силу гасне опруге, притварајућл регулатор до изједначења притиска у излазном воду пт и задатог излазног притиска. Порастом притиска пт изнад задатог, сила изнад мембране расте свлађујући силу гасне опруге и затвара регулатор (клип належе на седишта ). Пад притиска у излазном воду доводи до поновног отварања регулатора и обављања његове основне функције – одржавање излазног притиска П2 константним. Сила гасне опруге се подешава помоћу трна за пуњење коморе. Растерећење коморе гасне опруге врши се преко трна. У случају оштећења контактних површина клипа и седишта регулатора, омогућено је да се приликом сервиса искористе друге стране ових позиција. Овакво конструкционо решење омогућава једноставније одржавање и уштеду у времену (детаљ „А“ и „Б“).

Спецификације:

Упутство: