icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

РЕГУЛАТОР ПРИТИСКА ТИП 128-П

Регулатор притиска тип 128-П – Регулатори притиска директног дејства

Регулатор притиска тип 128-П представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п1) у оквиру регулационе групе (РГ) независно од промене улазног притиска (п2) и протока. У комору гасне опруге овог регулатора, интегрисан је вентил сигурности. Регулатор је предвиђен за високе притиске до 150 бар и температуре гаса до 90 °Ц. Улазни и излазни прикључак је изведен као прирубнички. Приликом подешавања притиска гасне опруге (пГО) исти се очитава на манометру монтираном на поклопцу регулатора.

Опис рада

Регулатор притиска тип 128-П, у почетном стању када у оевоводу нема гаса, налази се у отвореном положају тј. сила гасне опруге (притисак у комори поклопца регулатора ) преко мембранског склопа поти скује трн и клип регулатора у отворени положај.
Пуштањем гаса у инсталацију притисак делује на горњу страну мембране и савлађује силу гасне опруге, притварајућл регулатор до изједначења притиска у излазном воду пт и задатог излазног притиска. Порастом притиска пт изнад задатог, сила изнад мембране расте свлађујући силу гасне опруге и затвара регулатор (клип належе на седишта ). Пад притиска у излазном воду доводи до поновног отварања регулатора и обављања његове основне функције – одржавање излазног притиска П2 константним. Сила гасне опруге се подешава помоћу трна за пуњење коморе. Растерећење коморе гасне опруге врши се преко трна. У случају оштећења контактних површина клипа и седишта регулатора, омогућено је да се приликом сервиса искористе друге стране ових позиција. Овакво конструкционо решење омогућава једноставније одржавање и уштеду у времену (детаљ „А“ и „Б“).

Спецификације:

Упутство: