icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска (монитор регулација) - Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбе|ује константну вредност

Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 139 БВ са пилотом за ниске и среднје притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и

Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 137 БВ са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX - Регулатори притиска са пилотом за ниске и средње притиске Аксијални регулатор притиска тип 135-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ - Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и

Регулатори притиска са пилотом, за ниске и средње притиске - Регулатор притиска тип 132 без и са блокадним вентилом УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ Регулатор притиска тип 132 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав

Регулатори притиска за ниске и средње притиске без и са блокадним вентилом Регулатор притиска тип 131 Регулатор притиска тип 131 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска