icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска тип 132

Регулатори притиска са пилотом, за ниске и средње притиске – Регулатор притиска тип 132 без и са блокадним вентилом

УГРАДЊА И ПОВЕЗИВАЊЕ

Регулатор притиска тип 132 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (p ) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (p ) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска p ) до прикључка на пилоту и регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак.

Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могушношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод (В2) служи да гас (притиска p ) доведе до 2 прикљућка на блокадном механизму и да при његовом порасту до p активира блокадни механизам. бл Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 132-БВ.

Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се изра|ује са смером уласка гаса слева на десно. Уграђује се у гасоводе у хоризонталном и вертикалном положају.

Спецификације:

Спецификације:

Упутство: