icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX - Регулатори притиска са пилотом за ниске и средње притиске

Аксијални регулатор притиска тип 135-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Користи се за регулацију притиска у инсталацијама природног гаса, пропан бутана, ваздуха, азота и осталих техничких гасова. Улазни притисак се преко пригушнице доводи до пилот регулатора у коме, заједно са излазним притиском, формира управљачки притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним пригушивачем буке који у четири степена пригушења кроз преструјне плоче и међуплоче значајно смањује ниво буке.

Конструкција регулатора омогућава једноставну демонтажу са линије гасовода (демонтажом адаптера), олакшано сервисирање и преглед критичних елемената као и флексибилност у погледу промене величине излазне прирубнице. Ова конструкција аксијалног регулатора такође отклања узрок оштећења мембране услед појаве нечистоћа у гасу тиме што је предвиђен отвор кроз који нечистоће могу пролазити тако да не утичу на мембрану и њену заптивну функцију. Аксијални регулатор притиска тип: 135-АX је у случају отказа, односно оштећења мембране, отворен. Намењен је првенствено за хоризонталну уградњу али је и вертикални начин уградње могућ. При вертикалној уградњи водити рачуна о смеру струјања гаса који би требало да буде одоздо на више. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно (дато на цртежима).

Опис рада

Аксијални регулатор притиска тип: 135-АX у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) налази се у затвореном положају тј. мембрана је под дејством силе опруге притиснута на седиште регулатора. Пилот се налази у затвореном положају. Пуштањем гаса у инсталацију, он преко улазне прирубнице долази до мембране и тежи да је потисне заједно са подметачем опруге и притезачем мембране односно да отвори регулатор савладавајући силу опруге.нУлазни притисак се кроз прикључак на улазној прирубници доводи до пригушнице. Финим подешавањем пригушнице, на њеном излазу остварује притисак који се даље разводи на две стране: до горње коморе мембране и до пилота регулатора. Притисак који је доведен у комору изнад мембране регулатора, заједно са опругом тежи да затвори регулатор, а притисак који је до пилот регулатора , делујући на његово седиште и мембрану, отвара га. Задатак пилота регулатора је да оствари управљачки притисак потребан за рад регулатора.

Када се на излазу регулатора добија задата вредност излазног притиска, тада је успостављена равнотежа сила у пилоту и регулатору, односно добијена вредност управљачког притиска потребна да се оствари захтевана позиција мембране регулатора у односу на седиште. У случају раста излазног притиска, притвара се пилот, виши управљачки притисак делује и на мембрану, притвара регулатор тако снижава излазни притисак на подешену вредност. У случају опадања излазног притиска дешава се супротно. У току нормалног рада славина је затворена. Служи за кратку везу притисака испод и изнад мембране и држи регулатор у затвореном стању. Славина се отвара у случају првог пуштања у рад и након сервиса регулатора и регулационе линије.

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав