icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске

РЕГУЛАТОРИ ПРИТИСКА БЕЗ И СА БЛОКАДНИМ ВЕНТИЛОМ – Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске

Регулатори притиска тип 135 са пилотом за ниске и средње притиске представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п ) у оквиру регулационе групе (РГ), 2 независно од промене улазног притиска (п ) и протока. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п ) до прикључка на пилоту и регулатору и на тај начин се 2 контролише излазни притисак.

Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могучношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска). Импулсни вод (В2) такође служи да гас (притиска п) доведе 2 до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до п активира блокадни механизам. бл Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 135-БВ. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста.

Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно

Угра|ује се у гасоводе у хоризонталном и вертикалном положају.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: