icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатори ниског притиска тип 121

Регулатори ниског притиска тип 121 без и са блокадним вентилом

Регулатори ниског притиска тип 121 представља регулатор директног дејства који обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе (РГ), независно од промене улазног притиска (п1) и протока. Овај регулатор у себи садржи одушни вентил који при наглом порасту притиска чува мембрану од пуцања и врши тренутно растерећење регулационе линије. Преко импулсног вода (В1) доводи се гас (притиска п2) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак. Регулатор се изводи и са интегрисаним сигурносно прекидним вентилом (односно блокадним механизмом) и то са могућношћу прекида тока гаса услед пораста излазног притиска (блокада високог притиска) и услед пада излазног притиска (блокада ниског притиска).

Импулсни вод (В2) служи да гас (притиска п2) доведе до прикључка на блокадном механизму и да при његовом порасту до пбл активира блокадни механизам. Регулатор са интегрисаним блокадним механизмом носи ознаку 121-БВ. Према захтеву купца испоручује се са блокадним механизмом као заштитом од високог притиска и блокадним механизмом као заштитом од високог + ниског притиска. Уградња регулатора могућа је у хоризонталном и вертикалном положају. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Регулатор се сме уграђивати само у инсталације где је пре њега постављен филтер. Приликом уградње на гасне рампе, вод од дисајног вентила регулатора извести ван просторије. На регулатору је за ове потребе предвиђен прикључак Р3/4”. Стандардно се израђује са смером уласка гаса слева на десно.

Karakteristike:

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: