icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип 226 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања. Уграђује се у вертикалном и хоризонталном положају.

ОПИС РАДА

Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног), отвори седиште вентила и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог.
У нормалном (радном) стању, сигурносно испусни вентил је затворен, односно затварач (3) потиснут силом опруге (5) и улазним притиском који делује на горњу површину затаварача (3), налеће на седиште вентила (2) и врши затварање. Порастом притиска гаса клип пилота (6) савла|ује силу опруге (7) и затвара улазно седиште (8), затварач улазног седишта (9) повлачи притезач излазног седишта (10), долази до праћњења коморе вентила, тј пада притиска изнад затварача (3) тако да притисак који делује испод затварача савла|ује силу опруге (5) и вентил креће у отварање. Гас пролази кроз вентил сигурности и преко одушне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак смањи на вредност пројектованог, тада пилот затвара тј. притисак изнад затварача (3) расте и када се изједначи са притиском испод затварача (3) сила опруге (5) затвара седиште вентила (2). Подешавање притиска отварања вентила врши се регулационим завртњем (12) на пилоту, ћиме се врши промена силе у опрузи пилота (7). После изведеног подешавања, поставља се поклопац (13) са пломбом

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип: 226 одговарају захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 4126-1.
Произвођач задржава право измене техничких података из проспекта, због усавршавања израде производа.

Спецификације:

Упутство: