icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 226 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja. Ugrađuje se u vertikalnom i horizontalnom položaju.

OPIS RADA

Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog), otvori sedište ventila i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog.
U normalnom (radnom) stanju, sigurnosno ispusni ventil je zatvoren, odnosno zatvarač (3) potisnut silom opruge (5) i ulaznim pritiskom koji deluje na gornju površinu zatavarača (3), naleće na sedište ventila (2) i vrši zatvaranje. Porastom pritiska gasa klip pilota (6) savla|uje silu opruge (7) i zatvara ulazno sedište (8), zatvarač ulaznog sedišta (9) povlači pritezač izlaznog sedišta (10), dolazi do praćnjenja komore ventila, tj pada pritiska iznad zatvarača (3) tako da pritisak koji deluje ispod zatvarača savla|uje silu opruge (5) i ventil kreće u otvaranje. Gas prolazi kroz ventil sigurnosti i preko odušne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak smanji na vrednost projektovanog, tada pilot zatvara tj. pritisak iznad zatvarača (3) raste i kada se izjednači sa pritiskom ispod zatvarača (3) sila opruge (5) zatvara sedište ventila (2). Podešavanje pritiska otvaranja ventila vrši se regulacionim zavrtnjem (12) na pilotu, ćime se vrši promena sile u opruzi pilota (7). Posle izvedenog podešavanja, postavlja se poklopac (13) sa plombom

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip: 226 odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN ISO 4126-1.
Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

Specifikacije:

Uputstvo: