icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС -сигурносно испусни л преструјни вентили директни - опружни Сигурносни испусни вентил тип 219-МС је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП угаони и прави Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП има задатак  да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ ОПРУЖНИ - Сигурносно испусни вентил тип 218 УП Сигурносно испусни вентил тип 218 УП има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН – сигурносно испусни и преструјни вентили директни – опружни Сигурносно испусни вентил тип 218-УН је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак

Сигурносно испусни вентил тип 217 Сигурносно испусни вентил тип 217 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Првенствено се користи на резервоарима пропан-бутана, амонијака и других флуида. Поставља се на разводне главе или директно. Уградња сигурносно испусног вентила

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ - ОПРУЖНИ - Сигурносно испусни вентил тип 215 Намена: Сигурносно испусни вентил тип 215 има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса

Сигурносно испусни и преструјни вентили директни опружни - Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ је намењен првенствено за заштиту система инсталације течног нафтног гаса, односно пумпних станица за претакање и пуњење аутомобила и боца ТНГ - ом,

Мембрански вентил сигурности тип 212 Мембрански вентил сигурности тип 212 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном,

Мембрански вентил сигурности тип 211 Мембрански вентил сигурности тип 211 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном