Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносни испусни вентил тип 219-МС -сигурносно испусни л преструјни вентили директни - опружни Сигурносни испусни вентил тип 219-МС је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносног испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП угаони и прави Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП има задатак  да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ ОПРУЖНИ - Сигурносно испусни вентил тип 218 УП Сигурносно испусни вентил тип 218 УП има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса

Сигурносно испусни вентил тип 218 УН – сигурносно испусни и преструјни вентили директни – опружни Сигурносно испусни вентил тип 218-УН је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак

Сигурносно испусни вентил тип 217 Сигурносно испусни вентил тип 217 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Првенствено се користи на резервоарима пропан-бутана, амонијака и других флуида. Поставља се на разводне главе или директно. Уградња сигурносно испусног вентила

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ - ОПРУЖНИ - Сигурносно испусни вентил тип 215 Намена: Сигурносно испусни вентил тип 215 има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса

Сигурносно испусни и преструјни вентили директни опружни - Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ је намењен првенствено за заштиту система инсталације течног нафтног гаса, односно пумпних станица за претакање и пуњење аутомобила и боца ТНГ - ом,

Мембрански вентил сигурности тип 212 Мембрански вентил сигурности тип 212 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном,

Мембрански вентил сигурности тип 211 Мембрански вентил сигурности тип 211 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном