icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно испусни вентил тип 217

Сигурносно испусни вентил тип 217

Сигурносно испусни вентил тип 217 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. Првенствено се користи на резервоарима пропан-бутана, амонијака и других флуида. Поставља се на разводне главе или директно.

Уградња сигурносно испусног вентила на цевовод се врши завртањем вентила на заварни комад са унутрашњим навојем.Заварни прикључак (4) се заваривањем спаја са испусном цеви (помоћу које се гас одводи у атмосферу). Испусни отвор на сигурносно испусном вентилу има функцију да би се кроз њега могли одстранити кондензациони и атмосферски талози.

ОПИС РАДА

Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно клип (2) преко заптивача клипа (8) належе на седиште вентила (6). Опруга (5) својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на доњу страну клипа и тако вентил држи у затвореном положају. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сабија се опруга (5) и тако отвара седиште. Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог. Тада сила опруге поново потискује клип и затвара вентил сигурности. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге (3), чиме се мења сила опруге (5). После извршеног подешавања положаја притезача опруге се осигурава пломбирањем.

Gasteh.pro

Спецификације:

Uputstvo-za-rukovanje-odrzavanje-i-montazu-TIP-217

Упутство: