icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Мембрански вентил сигурности тип 211

Мембрански вентил сигурности тип 211

Мембрански вентил сигурности тип 211 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном постигнута је велика прецизност подешавања притиска. Израђује се у две величине:
– тип: 211 јуниор (за дим. 1/2″) – користи се на гасним рампама и станицама мањих капацитета и
– тип: 211 (за дим. 3/4″ и 1″) – за гасне рампе и станице већих капацитета.
Приликом њихове израде коришћена су дугогодишња искуства са оваквим и сличним уређајима, тако да је читав низ побољшања приказан у даљем тексту.
Уградња у гасовод, као и спајање испусне цеви се врши навојном везом, односно холендер спојевима.

ОПИС РАДА:

Основни задатак сигурносног испусног вентила код мембрански вентил сигурности је да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно затварач преко гуменог уметка належе на седиште вентила, чији је други крај уједно и прикључак за испусни вод. Опруга регулације својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на мембрану и отпоре трења, потискујући трн тако да се затварач под дејством силе опруге седишта наслања на седиште и врши затварање. Опруга седишта је димензионисана тако да обезбеди потребну силу затварања вентила сигурности и њена уградња омогућава да се елиминише директно дејство силе опруге регулације на затварач, што продужава век трајања заптивача на затварачу. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сила на мембрани савлађује силу опруге регулације, повлачи трн, а тим и затварач, савлађујући опругу седишта. Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог.

Тада сила опруге савлађује силу на мембрани и преко трна и затварача поново затвара вентил сигурности. Истицање гаса доводи до “ињекторског ефекта” тиме што гас опструјава око трна и кроз отвор у трну исисава гас који се налази у простору између мембране и поклопца, стварајући подпритисак што има за последицу додатно отварање вентила сигурности и повећање протока, односно бржи оџив. Ово стварање подпритиска у простору између мембране и поклопца омогућено је и заптивањем између чепа и поклопца са “О” заптивним прстеном. Заптивни “О” прстен обезбеђује да у случају прекомерног улазног притиска и пуцања мембране, гас једино може истицати кроз отвор у трну на излазу вентила сигурности, чиме је избегнута потреба за одушним водом, што је веома битно код употребе вентила сигурности на гасним рампама. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге, чиме се мења силу опруге регулације. После извршеног подешавања положаја притезача опруге се осигурава пломбом.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: