icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП угаони и прави

Сигурносно испусни вентил тип 219 ВП има задатак  да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно затварач преко гуменог прстена належе на дизну. Опруга својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на доњу страну печурку и тако вентил држи у затвореном положају. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сабија се опруга и тако отвара седиште.

Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог. Тада сила опруге поново потискује печурку и затвара вентил сигурности. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге, чиме се мења сила опруге. После извршеног подешавања положаја притезача опруге се осигурава пломбирањем.

Вентили сигурности одговарају захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 4126-1. Вентил сигурности тип: 219-ВП је једноставан за монтажу и одржавање.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: